Brohode Havbruk

Brohode Havbruk er et møtested for næringsliv, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører der vi inviterer studenter og veiledere til Namdalskysten.

Prosjekt detaljer

Prosjekt Start

jan 2020

Prosjekt Slutt

Leadpartner

InnovArena

Partnerskap

NTNU, Nærøysund kommune, lokalt næringsliv

Prosjektleder

Andrea Nogva

 

I samlingene løfter vi havbruk fra en erfaringsbasert til kunnskapsbasert næring. Målet med arrangementene er å identifisere problemstillinger som er viktig for næringsaktører og som kompetansemiljøene i Trondheim kan bidra til å løse gjennom student- og forskningsprosjekter, blant annet sommerjobb, bachelor- eller master oppgaver, næringsphd, utplassering, FoU-prosjekter eller jobbrekruttering. 

Brohode Havbruk driftes av NTNU.