Dataspill skal løse språkutfordringer i den maritime industrien

Ved å bruke spillteknologi skal edtech-selskapet Capeesh nøste opp i språkfloka på blå arbeidsplasser.

Utenlandsk arbeidskraft representerer en viktig ressurs for kystbedrifter i vekst. Men mylderet av språk kommer ikke uten utfordringer i industribedrifter som allerede stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Det trondheimsbaserte edtech-selskapet Capeesh (er italiensk og betyr «forstår du?») utvikler nå en app som gjør det enklere for utenlandske arbeidstakere å få grepet på den norske fagterminologien i marin og maritim sektor. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med lakseslakteriet SalmoSea, havbrukskonsernet SinkabergHansen og skipsverftet MOEN verft, samt Ytre Namdal videregående skole og Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag.

Bidrar til trygghet og integrering
Hos det tradisjonsrike SalmoSea snakkes det i dag hele 13 minoritetsspråk langs produksjonslinja.

– Vi tror at prosjektet vil være viktig for integrering og HMS på arbeidsplassen. Appen jo ikke erstatte annen opplæring, men blir et godt supplement til språkopplæring og våre egne sikkerhetsprosedyrer, forteller Ragnhild Leirvik Brekk, HR-leder ved SalmoSea.

Personalleder ved SinkabergHansen, Frode Lauritzen, mener det er viktig at fremmedspråklige arbeidstagere i industrien forstår det som blir sagt på arbeidsplassen.

– Appen gjør det lettere for arbeidstakere å bli kjent med viktige uttrykk og begreper, det er artigere å lære gjennom et spill.

Gir mestringsfølelse
Appen gir arbeidstakeren mulighet til å mestre ulike utfordringer i en hektisk industrihverdag, ut fra egne forutsetninger og ferdighetsnivåer. Capeesh legger stor vekt på at appen både skal være gøy å bruke og gi mestringsfølelse.

Kunstig intelligens sørger for å analysere personaldokumenter og andre viktige kompetansekilder, slik at appen kan skreddersy opplæringen til bestemte fagområder som sveising, materiallære, hygiene og HMS.

Et verktøy for rekrutering
– Regionen har et klart behov for flere arbeidstakere og mange av disse kommer til å være fremmedspråklige. Nå gjør vi disse så godt rustet som mulig til å møte kravene de møter i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier Lauritzen.