Om InnovArena

Skaper framtidas kystsamfunn.

Om InnovArena

InnovArena er en unik innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri samt marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten.

InnovArena blir oppfattet som en unik plattform for praktisk, kunnskapsdrevet innovasjon for Kystnorge, fordi:

  • InnovArena representerer hele den blå verdikjeden.
  • InnovArena samler toneangivende og innovative bedrifter i landets mest innovative næringsregioner.
  • InnovArena åpner for bredt samarbeid innenfor undervisning (inkl. studenter), forskning og utvikling.

Etableringen av InnovArena har allerede ført til at kunnskapsbedrifter har valgt å etablere seg i innovasjonsklyngen.

Visjon

InnovArena skaper
framtidas kystnæring

Mål

Øke kystnæringers konkurransekraft ved å bringe idéer, spisskompetanse og praktiske verdiskapere tettere på hverandre.

InnovArena i tall

IA-start = Åpning av InnovArena 3. januar 2020 

ikon-bedrifter
Klyngebedrifter

+13 siden IA-start

ikon-ansatte
Ansatte

+1501 siden IA-start

ikon-omsetning
Mill i omsetning

+5545 siden IA-start

ikon-prosjekt1
Samarbeidspartnere
ikon-prosjekt3
Prosjekter totalt
ikon-prosjekt
Aktive prosjekter

Slik jobber vi

Smartere, bedre og sterkere. InnovArena har som mål å legge til rette for mer bærekraftig produksjon og verdiskaping fra våre bioressurser.

Det gjør vi gjennom bransjeoverskridende samarbeid rundt våre fire satsingsområder:

  • Forskning, utvikling og innovasjon: Raskere anvendt forskningsbasert kunnskap
  • Kompetanse: Bygge nøkkelkompetanse nærmeste mulig verdiskaperne
  • Rekruttering: Sikre klyngebedriftene nok og riktig arbeidskraft
  • Samfunn: Sikre rammevilkår for bærekraftige kystnæringer lokalt, regionalt og nasjonalt
InnovArena skal styrke klyngevirksomheter ved å knytte til seg det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse innen våre kystnæringer. Vi inviterer til aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av både bedrifter og bransjer.
InnovArena er en del av det blå innovasjonsklusteret i Trøndelag sammen med Havbruksparken Midt-Norge, Blått kompetansesenter, Blåbasen med støtte av Trøndelag fylkeskommune.

Dette gjør InnovArena

InnovArena skaper innovasjon. Det gjør vi gjennom å legge til rette for små og store møteplasser hvor blå og grønne bedrifter, gründere og oppfinnere sammen med kunnskapsmiljøer, elever, studenter, organisasjoner, politikere og lokalsamfunn samskaper felles framtid.

Rent konkret arrangerer og deltar InnovArena på møter, kurs, seminarer og konferanser som er relevante for innovasjonsklyngen og samfunnet rundt oss.