Prosjekter

Kompetanse, Samfunn

Blå samhandlingsarena Trøndelag

Prosjektet skal utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag.

Gå til prosjekt

FoUoI, Samfunn

Klimaproteiner

Prosjektet skal mobilisere næringsliv og FoU-miljøer til å ta eierskap, utvikle og realisere visjonen for verdens grønneste industriområde på Kråkøya industriområde for framtidens proteinproduksjon og energihub.

Gå til prosjekt

FoUoI, Kompetanse

Utredning av Blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal

Val FoU AS og innovasjonsklyngen InnovArena vil i et forprosjekt utrede en mulig etablering av en blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal.

Gå til prosjekt

FoUoI

UBÅT – Utslippsfri arbeidsbåt til havbruk

Uttvikling og bygging av verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruk.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Kompetanseprogram Eiendom

Et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Industri 4.0 – Kompetanseprogram konkurransekraft og vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Gå til prosjekt

Rekruttering

Emploi +1000

Bedriftsnettverket skal utvikle operative samhandlingsmodeller innen rekruttering og omdømme med basis i deltagende bedrifter og Nærøysund kommune.

Gå til prosjekt

FoUoI

Møteplass PLAST

Økt fokus på sirkulærøkonomi som gir nye mullighetsrom og spennende utfordringer som må løses.

Gå til prosjekt

FoUoI

Kystnær beredskap

Prosjektet skal utvikle bedre beredskapstjenester for fare- og ulykkessituasjoner, samt potensielle miljøtrusler som algeoppblomstring.

Gå til prosjekt

Kompetanse

LEAN

Klyngeprosjektet skal bidra til at flere bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av den anerkjente arbeidsmetoden Lean.

Gå til prosjekt