Prosjekter

Kompetanse

Blått kompetansenettverk

NCE Aquatech Cluster og InnovArena tilbyr havbruksnæringa nettverk for kompetansebehov og kompetanseutvikling.

Gå til prosjekt

FoUoI

FRAM InnovArena

Innovasjon Norge og Proneo tilbyr i samarbeid med InnovArena kompetanseprogrammet FRAM for alle bedrifter i Ytre Namdal.

Gå til prosjekt

FoUoI

Lean Forum Namdal

I samarbeid med Skogmo Industripark har InnovArena etablert LEAN-forum Namdalen.

Gå til prosjekt

Rekruttering

Ungt Entreprenørskap

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag skal InnovArena jobbe med skoler, elever og rekruttering til næringslivet.

Gå til prosjekt

Samfunn

+1000-kampanje – Næringslivet løfter frem ildsjeler i frivilligheten

Næringslivet på Namdalskysten hedrer ildsjeler som utgjør en forskjell i lokalsamfunnet.

Gå til prosjekt

Kompetanse, Samfunn

Blå samhandlingsarena Trøndelag

Prosjektet skal utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag.

Gå til prosjekt

FoUoI, Samfunn

Klimaproteiner

Prosjektet skal mobilisere næringsliv og FoU-miljøer til å ta eierskap, utvikle og realisere visjonen for verdens grønneste industriområde på Kråkøya industriområde for framtidens proteinproduksjon og energihub.

Gå til prosjekt

FoUoI, Kompetanse

Utredning Blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal

Val FoU AS og innovasjonsklyngen InnovArena vil i et forprosjekt utrede en mulig etablering av en blå-grønn utviklingsarena i Ytre Namdal.

Gå til prosjekt

Rekruttering

Emploi +1000

Bedriftsnettverket skal utvikle operative samhandlingsmodeller innen rekruttering og omdømme med basis i deltagende bedrifter og Nærøysund kommune.

Gå til prosjekt

FoUoI

Kystnær beredskap

Prosjektet skal utvikle bedre beredskapstjenester for fare- og ulykkessituasjoner, samt potensielle miljøtrusler som algeoppblomstring.

Gå til prosjekt