Prosjekter

Kompetanse

Industri 4.0 – Kompetanseprogram konkurransekraft og vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Gå til prosjekt

Samfunn

En blå fremtid

Folk flest kjenner i liten grad til moderne kystnæringer i 2020, og hvilke eventyrlige muligheter de har for bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i årene som kommer. I samarbeid med Lockboxfilm og bedrifter på Namdalskysten jobber InnovArena med å utvikle en tv-serie som både avliver myter og presenterer fakta om dagens og morgendagens kystnæringer.    

Gå til prosjekt

FoUoI

Møteplass PLAST

Økt fokus på sirkulærøkonomi som gir nye mullighetsrom og spennende utfordringer som må løses.

Gå til prosjekt

Rekruttering

Brohode Havbruk

Brohode Havbruk er et møtested for næringsliv, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører der vi inviterer studenter og veiledere til Namdalskysten.

Gå til prosjekt

FoUoI

Kystnær beredskap

Prosjektet skal utvikle bedre beredskapstjenester for fare- og ulykkessituasjoner, samt potensielle miljøtrusler som algeoppblomstring.

Gå til prosjekt

Kompetanse

LEAN

Klyngeprosjektet skal bidra til at flere bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av den anerkjente arbeidsmetoden Lean.

Gå til prosjekt

Kompetanse

Capeech – språkapp

I prosjektet utvikler vi en skreddersydd språkapp for TIP-faget og Sjømat-faget.

Gå til prosjekt