Nok arbeidskraft er jobb nummer 1

InnovArena, Namdalskysten næringsforening, Manpower og Nærøysund kommune skal samarbeide om jobb nummer 1: Nok arbeidskraft til en av kystens mest innovative vekstområder.

Nesten alt ligger til rette for vekst og attraktivitet i nye Nærøysund kommune.

Nærøysund er fra 2020 landets største havbrukskommune, og kan skilte med kystens mest innovative næringsliv som stadig skaper nye arbeidsplasser. Til tross for et variert næringsliv, rikt kultur- og fritidstilbud, en enorm resursrikdom og eventyrlige naturopplevelser, er Namdalskystens store utfordring å sikre nok arbeidskraft til å fylle de 1000 nye jobbene som regionen skal skape de kommende årene.

– Vi er avhengig av å jobbe sammen hvis vi skal nå målet om +1000 nye arbeidsplasser. Det handler om å skape en større bevissthet om hvordan vi kan samarbeide bedre og framsnakker hverandre forteller Jane Williksen, HR-rådgiver i Nærøysund kommune.

Sammen med den blå næringsklyngen InnovArena, Namdalskysten næringsforenings mer enn 100 medlemsbedrifter og rekrutteringsselskapet Manpower, skal Nærøysund kommune nå finne nye måter å løse jobb nummer 1 på. Prosjektet er fremdeles i startgropa, men så langt har man diskutert ulike arrangementer, promotering via nettsider og sosiale medier, nyhetsformidling og annonsering.

Jobb for to
Jobb for to kommer til å være et viktig satsningsområde for prosjektet. Dersom et par velger å bosette seg i kommunen som følge av et jobbtilbud, er det nødvendig med et samarbeid mellom kommune og næringsliv for å sikre jobb til begge.

– InnovArena er skreddersydd for å løse viktige samfunnsutfordringer i fellesskap, og ved å jobbe sammen får vi til enda mer. Både kommunen og næringslivet sitter med masse kunnskap om fremtidens kompetansebehov og skal vi lykkes med å sikre tilflytting må vi samarbeide for å få oversikt over hva som rører seg i arbeidsmarkedet, sier klyngeleder Andrea Nogva.


Skreddersydd rekrutteringspakke
Manpower Rørvik etablerte seg nylig med egen avdeling i InnovArena, og sitter på unik kompetanse, rekruttering og nettverk fra større rekrutteringsprosesser flere steder i landet.

 – Manpower har bidratt med rekrutteringspakker til kystkommuner tidligere. Vi kan skreddersy pakker ut fra næringslivets behov. Men hvordan dette kan se ut for Namdalskysten, vet vi først når samarbeidet kommer skikkelig i gang, forteller avdelingsleder Sigrunn Sund.

Et aktivt og inkluderende nærmiljø
Kommunens HR-rådgiver påpeker at rekrutteringssamarbeidet har et langsiktig perspektiv, og at rekruttering i stor grad handler om å ta vare på de ansatte vi allerede har.

– Det finnes ingen «quick fix», vi må alle jobbe for å skape aktive og inkluderende nærmiljøer hvor alle føler seg sett. Et godt og raust arbeidsmiljø er viktig for trivselen, men samtidig må vi ha fokus på 24-timers-mennesket og sørge for at alle opplever fellesskap også etter arbeidsdagen, sier Williksen.