Utreder Kråkøya som energi- og klimahub

I løpet av 2020 blir det klart om Kråkøya kan bli en produsent og leverandør av ren, grønn energi til framtidens nullutslipp-samfunn. En lokal energi- og klimahub vil gi lokalt næringsliv et grønt konkurransefortrinn.

Vår plussutgave er kun for klyngebedrifter. Vil du bli en del av InnovArena, kontakt oss!