Proneo etablerer seg i InnovArena

Innovasjonsselskapet Proneo, med hovedkontor i Verdal, etablerer seg i den blå klyngen InnovArena.

– InnovArena har allerede etablert seg som innovasjonsarena og kraftsentrum i en region der det skjer veldig mye spennende. Sammen med de øvrige aktørene ønsker vi å forsterke trøkket og dynamikken framover, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

Han sier videre at de i første omgang har ansatt Per Arne Sørli, godt kjent for regionens næringsliv.

– Vi har rigget oss slik at det kan trekkes på relevante ressurser og tjenester etter behov. Vi ser fram til å se hva vi i fellesskap kan få til, sier Folladal.

Glad for tilveksten

– En av InnovArenas viktigste jobber er å sikre at kompetanse og utviklingsressurser finnes så nært som mulig verdiskaperne på kysten. Proneo har gjennom mange år levert resultater for næringsliv innenfor flere områder, og vil supplere de allerede etablerte kompetansemiljøene i InnovArena, sier daglig leder Andrea Nogva.

– Det er i samspill med hverandre vi skaper framtida, gjennom endringsvilje og kunnskapsbasert innovasjon og utvikling, sier Nogva. Hun peker spesielt på at Proneo kan styrke tilbudet til startups og spinn-off-selskaper, samtidig som det er spennende å skape tettere bånd mellom industrinavet i Verdal og næringslivet på Namdalskysten.

Inkubatortjenester

– Det er først og fremst Proneos inkubatortjenester som etterspørres, men vi håper også at vi kan bidra med hestekrefter og kompetanse i etablert næringsliv, sier Per Anders Folladal.

– Vi vet at det er mange uforløste synergier mellom næringslivet på kysten og det vi finner på Innherred. Det blir spennende å se om Proneos industrikompetanse og nettverk kan utnyttes i denne sammenheng.

Etablert i 2007

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap. Proneos formål er å bidra til et innovativt og robust næringsliv i Trøndelag – og strategier, tjenester og ressurser utvikles kontinuerlig med basis i dette. Proneo har for tiden kontorer sentralt i Verdal Industripark, i Gjensidigegården i Stjørdal, i Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger samt i InnovArena i Rørvik.

 

Proneo har 20 medarbeidere og konsentrerer virksomheten innenfor virksomhetsområdene:

  • Nye bedriftsetableringer gjennom etablererveiledning og inkubatorvirksomhet, samt knoppskyting fra etablert næringsliv
  • Rådgivning til næringsliv og offentlige kunder, klyngeutvikling og drift av industri- og næringsparker
  • Effektive koblinger mellom næringsliv og relevante kompetansemiljøer og FoU-aktører