Avtale til 200 millioner gir grønnere havbruk

InnovArena-aktøren MOEN har inngått avtale med Moen Marin AS om levering av 10 el-hybdride oppdrettsbåter i 2020 og 2021. Båtene skal leies ut til oppdrettere og serviceselskaper som ønsker den klimavennlige teknologien.

Moen Marin har over de seneste årene utviklet en el-hybrid produktlinje med høy driftssikkerhet og større reduksjon i klimautslippene enn selv de mest optimistiske prognosene. Med denne bestillingen forsterker vi det grønne taktskiftet i havbruksnæringen, sier adm. direktør Lars Mælen i utleieselskapet MOEN Ship Management AS.

Booster det grønne skiftet

Avtalen med en samlet verdi på om lag 200 millioner kroner er i tråd med MOENs visjon «Morgendagens maritime løsninger», og gjør det enklere for havbruksnæringen å velge klimariktig.

– Oppdrettere og serviceselskaper kan leie fartøyer fra oss for å prøve ut og teste den grønne teknologien. Utleiefartøyene kommer med garantier og vedlikeholdsprogrammer i tillegg til gode opplæringspakker. Det gjør at risikoen er liten for den som fortsatt er skeptisk til om teknologien er moden nok. Vi tror at de fleste som leier lar seg imponere og kjøper ut fartøyet, mener Mælen.

Del av større miljøsatsing

Den offensive satsingen på utleiehybrider er gjort i samarbeid med Enova, som til sammen bidrar med 25,56 millioner kroner.

– Havbruksnæringen har et stort potensial for å kutte i dieselbruken. Utleie av hybride oppdrettsbåter gjør det mulig for oppdretterne å få erfaring med batteriteknologien uten å måtte ta større investeringer eller risiko, og kan være det som skal til for å få flere i bransjen over på nullutslippsløsninger, sier transportsjef Gunnel Fottland i Enova.

– Vi skal være en pådriver for at det grønne skiftet også skal være blått. Samarbeid med grønne teknologiutviklere som Moen Marin og SqaleAQ er en viktig del av strategien, som også innebærer å styrke tilstedeværelsen nært sentrale aktører i marine og maritime næringer på Norskekysten, sier konsernsjef Are Brekk i MOEN.

Gjør det grønne skiftet blått

MOEN-avtalen er den hittil største enkeltstående leveransen av den unike, klimavennlige el-hybride teknologien som Moen Marin har utviklet i samarbeid med sine leverandører.

– Denne kontrakten bidrar til at vi styrker vår kompetanse og posisjon som den ledende leverandøren av el- og hybridbåter. Dette er viktig for å sikre standardisering og økt volum av fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og vil komme hele bransjen til gode, sier administrerende direktør Terje Andreassen i Moen Marin.

I november 2019 ble det kjent at MOEN-Gruppen solgte Moen Marin AS til SqaleAQ, men viderefører det mangeårige samarbeidet for å redusere klimautslipp i kystnæringene. MOEN leder også et industrikonsortium som nå har søkt Pilot-E-finansiering for å utvikle verdens første hydrogenelektriske oppdrettsfartøy.