Matmortua blir en del av InnovArena

InnovArena utvider antall bedrifter og denne gang er det Matmortua som melder seg til tjeneste for klyngesamarbeidet. En viktig aktør i sirkulærøkonomien velger å bli en del av klyngen.

Grunnen til at vi går inn i InnovArena-klyngen er for å ha full tilgang til klyngeaktivitetene, som er betydningsfulle treffpunkt på tvers av bransje. Både for kjernevirksomheten med ressurshåndtering og sirkulærøkonomi, og andre utviklingsmuligheter, sier Helene Øyangen Lindberg i Matmortua.

Mange kjenner kanskje selskapene Containerservice Ottersøy, NOPREC og Viking Ottersøy. Til sammen utgjør selskapene Matmortua.

– Vi har blant flere fått Sandnes Transport og MOEN-Gruppen som nye eiere i tillegg til oss som har vært med i mange år. Det har gjort at vi har fått kapital til å satse mer offensivt. Da er det viktig at vi har et godt samarbeid med andre fremoverlente selskaper i regionen, sier Tom Richard Hamland, som er daglig leder i Matmortua-selskapene.

Konsernsjef Are Brekk i MOEN-Gruppen er styreleder i Matmortua, og gir klart uttrykk for at de nye eierne har store ambisjoner på vegne av selskapet. – Vi tror det kommer til å skje mye spennende innfor avfallshåndtering og sirkulærøkonomi i årene framover og vi føler at Matmortua-selskapene er godt posisjoner. Særlig til å jobbe med avfallshåndteringen fra blå sektor, sier Are Brekk.

Klyngeleder Andrea Nogva i InnovArena er meget godt fornøyd med at Matmortua nå har meldt seg til innsats som en del av klyngesamarbeidet. – Dette er et miljø som har mye å bidra med, ikke minst knyttet til sirkulærøkonomi. Jeg tror at det er mulig å få til et sterkt klyngesamarbeid knyttet til nettopp sirkulærøkonomien, sier klyngelederen.