Ytre Namdal blir pilotområde for nytt utdanningstilbud innen havbruk

Næringslivet bestilte kompetansebygging til regionen. Gjennom Nord universitet kommer nå et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk.

Nord universitet får 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk, skrev Namdalsavisa i sommer. 1. januar starter utdanningstilbudet, melder NT24.

Blå næringer har lenge etterspurt egne kurs som skal sikre kompetansebygging, rekrutering og konkurransekraft i regionen. Gjennom prosjektet «Blå kompetansebygging i Ytre Namdal» har man samarbeidet med universitet om søknaden til Direktoratet for Internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

– Det er veldig artig å få dette i havn. Næringslivet er tydelige på hva det er behov for, og det vil styrke Nord ved at de kommer tett på næringa og utviklinga som skjer i regionen, sier Halvor Mortensen fra Val FoU som leder prosjektet.

«Blå kompetansebygging» var eid av det næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN), som nå er en del av Strategi og Samfunn i Nærøysund kommune. Prosjektet er forankret i den regionale næringsstrategien, hvor målet er å bygge nøkkelkompetanse tett på blå næringsaktører samt styrke konkurransekraften gjennom innovasjon og rekrutering.

Val FoU er klyngebedrift i InnovArena, og prosjektet er et glimrende eksempel på hva klyngen representerer og skal få til gjennom de nærmeste årene.

Oppstart januar 2021

Etter planen vil ansatte i havbruksnæringa fra januar 2021, kunne velge mellom tre ulike emner som hver gir 30 studiepoeng: Produksjonsbiologi, fiskehelse, vannkjemi og vannbehandlingsteknologi.

Fordelene er mange for kurset som er skreddersydd og tilpasset regionale aktører. Studiene vil foregå på nett i kombinasjon med samlinger, og det skal finansieres gjennom avlagte studiepoeng. Det er derfor et gratis kurs, mot betaling av semesteravgift.

Gir konkurransefortrinn til regionen

– Jeg er helt sikker på at dette er veien å gå. I stedet for å sende folk til eksempelvis Bodø, kan bedriftene beholde arbeidsfolket og samtidig få tilført ny kompetanse. Mange ønsker også videreutdanning, men har kanskje ikke råd eller tid til å dette, sier Mortensen og tilføyer:

– I takt med innovasjonskraften i regionen, er behovet stort for kompetanseheving. Næringslivet er sulten på ny og oppdatert, men også ulik kunnskap. Samtidig ser vi at det blir stadig viktigere med spisset kompetanse. Sammen gir dette regionen et stort konkurransefortrinn.

Prosjektperioden er på to år, men på sikt ser man for seg at emnene kan utvides til å gjelde fag som økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS.