Kompetanseprogram Eiendom utsettes

Grunnet koronnasituasjonen utsettes kompetanseprogrammet Eiendom modul 1 til 11.-12. mai.

Vi har tidligere tilbydt et tredelt kompetanseprogram, som samlet vil bidra til å styrke bestiller-utviklingskompetanse innen eiendoms- og næringsutvikling og heve praktisk kompetanse innen eiendomsfaget, med særlig vekt på eiendoms- og prosjektutvikling, byggdrift og arealplanlegging.

Flere aktører har meldt seg på kompetanseprogrammet som skulle arrangeres på InnovArena i november og februar.

Grunnet at programmet ikke kan gjennomføres digitalt, utsettes det til koronnasituasjonen er under kontroll, og at vi igjen kan samles fysisk.

Ny dato for modul 1 er 11.-12. mai.

Kontaktinfo: Andrea Nogva, [email protected],46924918