Statsministeren lot seg imponere på InnovArena

– InnovArena sier noe om den vekstkraften som finnes rundt kystnæringene i distrikts-Norge. Det er utrolig spennende å se, sa statsminister Erna Solberg etter sitt digitale besøk i innovasjonsklyngen.

Det startet med jubel da Erna Solberg åpnet Trøndelagsmøtet med å dele ut 29 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt. Prosjektet har sitt utspring fra flere av klyngebedriftene. Det industrielle konsortiet ledes av MOEN, mens oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og drifte båten som etter planen settes i drift i 2023. 

Tour de InnovArena 

Senere på dagen, kom statsministeren på besøk til den regionale innovasjonsklyngen i Rørvik. Riktignok digitalt, men Erna fikk likevel møte flere av de 47 klyngebedriftene som til sammen representerer en omsetning på over 8,5 milliarder kroner og sysselsetter 1650 personer. 

Statsministeren (nede til høyre) vinker til de dyktige kantinefolka på InnovArena.

Erna fikk blant annet en munter, kort hilsen fra klyngens fantastisk flinke og trivelige personell i kantina – som driftes av Ytre Namdal vekst. Hovedtemaer ellers var havbruksutdanning, sjøtransport og – naturligvis – maritim nullutslippsteknologi i fokus. 

– Det høres ut som dere har mange viktige framtidsplaner, og det er veldig spennende å høre. Dette sier noe om den vekstkraften som finnes rundt i distrikts-Norge, sa Solberg. 

Etter besøket fikk både Val FoU og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS tilbakemelding fra Statsministerens kontor, som ønsket mer informasjon om problemstillingene som ble løftet fram i dialogen med statsministeren. 

Flere ministermøter 

I forbindelse med Trøndelagsmøtet, hadde flere ministere invitert til dialogmøter med trønderske bedrifter og kommuner. Mens havnedirektør Asle Andersen Nord-Trøndelag Havn Rørvik fikk lovnader for samferdselsminister Knut Arild Hareide om at sjøtransporten kan se fram til presentasjonen av ny Nasjonal Transportplan i vår, deltok InnovArena i dialogmøtet med statsminister Erna Solberg og framhevet viktigheten av at utdanning og kompetanse er relevant og nær verdiskaperne i kystnæringene.