Styrker sin forskningskompetanse

Maliheh Salimi er ansatt som laboratorieleder i klyngebedriften Norwegian Plastic Recycling (NOPREC). 43-åringen kapret jobben som laboratorieleder i konkurranse med mer enn 40 andre søkere.

Maliheh brenner for klima og miljøsmarte løsninger, og har med andre ord kommet hjem når hun nå blir en del av den spennende utviklingen hos NOPREC.

– Jeg har jobbet i petroleumsindustrien, men kom etter hvert fram til at jeg ikke vil jobbe med olje og gass. Samtidig vil jeg ta med meg kunnskapen og erfaringene jeg har fra industrien inn i en virksomhet som bidrar positivt til klima og miljø, forteller Maliheh.

Hvert år genererer norsk industri enorme mengder plastavfall. Havbruksnæringa står alene for inntil 30.000 tonn plastsøppel fra rør, slanger, nøter, flyteelementer, fôrsekker og tauverk. Det aller meste av avfallet deponeres eller brennes – eller sendes ut på en lang reise til resirkuleringsanlegg i utlandet. Noe av søppelet finner likevel vegen til NOPREC, som i 2017 kjørte i gang landets første granuleringslinje for hardplasttypene som brukes i fiskeri- og havbruksnæringa. Råvaren som kvernes ut i enden av granuleringslinja selges i neste omgang kunder som skaper nye produkter av gjenvunnet havbruksplast

– Vi har kapasitet til å levere rundt 3.500 tonn plastgranulat årlig. Dette er fortsatt ganske nytt i Norge, og bare fra havbruksnæringa er potensialet nærmere ti ganger høyere enn det vi tar mot og behandler, forklarer prosjektleder Helene Øyangen Lindberg hos NOPREC.

Derfor bygger NOPREC nå opp sitt egen forskningsinfrastruktur med laboratoriefasiliteter for å utføre testing og kvalitetskontroll av produktene de leverer. Laboratorie-etableringen er en del av et større prosjekt der bedriften bidrar til å at det kommer på plass en nasjonal standard for resirkulering av plastavfall fra havbruksnæringa. Gjennom prosjektet skal det etableres dokumentasjonsprosesser, bygge kompetanse og utvikle ny teknologi.

Satsingen har en ramme på i overkant av ti millioner kroner. Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Handelens Miljøfond bidrar med om lag halvparten av pengene.

Maliheh kom flyttende til Norge for seks år siden. I løpet av tida i Norge har kjemiingeniøren rukket å fullføre en master i energi, miljø og samfunn ved universitetet i Stavanger, før hun startet hos NOPREC like over nyttår. Her er hun allerede godt i gang med å bygge opp det nye laboratoriet.

– Målet er å ha en operativ lab klar i løpet av noen måneder, sier hun.

Les hele intervjuet med Maliheh hos NT24