Bedrifter i Nærøysund har stort fokus på bærekraft

I en undersøkelse gjort blant bedriftene i Nærøysund kommune, gjengitt hos NT24.no, svarer flertallet av bedriftene at bærekraft vil sette rammene for virksomhetene i årene som kommer.

  • I mer enn halvparten av bedriftene beskrives bærekraftfokuset allerede som stort eller svært stort.
  • 75 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen har i dag en bærekraftstrategi.
  • En like stor andel av bedriftene svarer at hensynet til økt bærekraft i verdiskapingen vil prege bedriften i stor grad de neste tre årene.
  • Flertallet av bedriftene legger stor vekt på bærekraft når de velger leverandører og samarbeidspartnere.
  • Nær halvparten av bedriftene svarer at økt fokus på bærekraft vil gi stor eller svært stor økonomisk gevinst.

Undersøkelsen er gjennomført av arrangørene av Blå Konferanse: Val videregående skole og Ytre Namdal videregående skole.

I episode 2 av dokumentarserien «En blå fremtid» er det satt søkelys på bærekraft og miljø hos bedriftene langs Namdalskysten:

– Utviklingen lokalt følger større globale trender hvor vi ser at bærekraft er blant de viktigste kriteriene for vekst og lønnsomhet, sier Halvor Mortensen, som er prosjektleder i Val FoU, forskningsinstitusjonen som er tilknyttet Val videregående skole.

MOEN, en av InnovArenas klyngebedrifter, er blant bedriftene som ser mulighetene som oppstår når strategien omsettes i konkrete beslutninger.

– I løpet av de siste årene har bærekraft blitt førende for alt vi driver med. Vi jobber konkret opp mot FNs bærekraftsmål, forteller konsernsjef Are Brekk til NT24.no.

Han trekker fram byggingen av den gigantiske dokkhallen ved Purkholmen industripark som et konkret eksempel på at hensynet til økt bærekraft setter tydelige rammer for både tanke og handling i konsernet. Med en prislapp på 140 millioner kroner er byggeprosjektet den største enkeltstående investeringen i konsernets historie.

Les hele saken på NT24.no