Oppdretternes Miljøservice har fått nasjonal ryddejobb

Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er i gang. Sentralt i dette arbeidet står klyngebedriften Oppdretternes Miljøservice AS (OMS).

Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. Innen utgangen av 2023 skal man ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag. I Trøndelag er det aktørene Eider AS og OMS som skal dele på ryddejobben.

OMS er et selskap som er eid av flere oppdrettselskap, og kom til etter et initiativ fra næringa selv. De siste fem årene har man ansatt opptil 40 ungdommer, som har jobbet med å rydde strandsonen rundt Namdalskysten. Dette er et spleiselag som også InnovArena er med på denne sommeren.

– Dette er en svært viktig jobb, og vi er stolte av å få bidra her, forteller Andrea Nogva, daglig leder på InnovArena.

John Einar Løkkhaug i OMS forteller at de har som mål å ha den mest ryddige strandlinja i Trøndelag. Med denne avtalen er de ett skritt nærmere å nå målet. I tv-serien «En blå fremtid» forteller han om den viktige jobben selskapet allerede har gjort i flere år. Se episoden her:

Løkkhaug og OMS er glade for at de er tildelt det viktige oppdraget med å holde strandsonen i Trøndelag ren.

– Dette gir oss forutsigbarhet, og betyr veldig mye. Vi starter arbeidet 1. mars, og fra sommeren av er planen å ansette 40 ungdommer i seks uker, sier Løkkhaug.

Prosjektet er på mange måter en vinn-vinn-situasjon. I tillegg til å gjøre den viktige jobben med å rydde strandsonen, er man med å gi ungdommer en nyttig sommerjobb – som også er en holdningsskapende arena.

– Det er svært viktig at vi plukker opp søpla, men det er kanskje like viktig at bevisstgjør ungdommen hvordan det ser ut. Vi er veldig glad i natur og fugleliv og har fått god respons fra folk som ferdes at den jobben vi gjør hjelper, sier Løkkhaug i tv-serien «En blå fremtid».

Les mer om prosjektet «Rydd Norge» på https://handelensmiljofond.no/rydd-norge-og-svalbard