NTE med økt tilstedeværelse i Ytre Namdal

Felleskapet på InnovArena vokser stadig. Nå har også NTE signert avtale som klyngebedrift.

– Vi ønsker å være der det skjer, og derfor passer det oss godt å ha noen pulter til rådighet når vi besøker Nærøysund. InnovArena handler mye om verdiskaping, og det sammenfaller godt med våre ambisjoner og mål, sier Anders Solem, Markedssjef Energitjenester hos NTE.

Han ser fram til å bli en del av det innovative miljøet, og ser mange muligheter for NTE.

– Havbruk er en ting, hydrogen en annen, men NTE har et så bredt spenn i tilbud at her kan vi finne samarbeidspartnere innen flere forskjellige sektorer. Her har vi en spennende symbiose som vi håper å dra gode veksler på, forteller Solem.

Han forteller at NTE har inngått en såkalt «Clean desk»-avtale, slik at de har kontorplass tilgjengelig ved behov. Han ser for seg at flere innen konsernet vil benytte seg av muligheten, da det er mye som foregår i Ytre Namdal som påvirker hverdagen i NTE.

– Når smittevernreglene tilsier det, så håper jeg vi kan være ganske jevnlig til stede. Da kan vi også si litt mer om hvem som skal sitte der også, avslutter Solem.