Samfunnsplanen for Nærøysund kommune: Næringslivet må komme med innspill

Nærøysund kommune er i sluttspurten med samfunnsplanen. Fristen for innspill fra næringslivet er satt til 19. mai. Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening, Lars Fredrik Mørch, vil gjerne ha innspill fra næringslivet.

Denne uka var næringslivet i kommunen invitert til webinar for å få en gjennomgang med hovedpunktene i samfunnsplanen.

Ordfører Amund Hellesø understreket ved åpningen av webinaret viktigheten av at næringslivet kjenner sin besøkelsestid og kommer med innspill. Samfunnsplanen skal ha en varighet i 12 år, slik at planen vil gi føringer for mye av samfunnsutviklingen i Nærøysund i lengre tid.

Det var samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten som presenterte hovedpunktene i planen, mens arealplanlegger Ingrid S. Trovatn og rådgiver Dag Roar Opdal fra kommunen gikk gjennom arealdelen av planen.

Det kom en del innspill fra næringsaktører til planen under webinaret, men fortsatt er det tid til å komme med innspill.

– Jeg er godt fornøyd med planen slik den foreligger nå. Likevel tror jeg det er viktig at næringslivet, både på InnovArena og ellers blant våre medlemmer, benytter denne anledningen til å komme med innspill til hva som er viktig for langsiktighet og forutsigbarhet i næringslivet, sier daglig leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening.

På webinaret understreket Camilla Maria Vågan, strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune, at det er særlig viktig å få innspill på arealstrategien. Hun viste til at det er en del nyanser i denne strategien som det er viktig at næringslivet vurderer. Hun viste også til at en slik overordnet plan vil stå sterkt når man i ettertid skal samhandle med andre offentlige myndigheter om arealutnyttelse.

På direkte spørsmål om arealplanen vil bli etterfulgt av en rekke mindre delplaner, svarte kommunalsjefen:

– Målsettingen er at planen skal være så god slik at man unngår for mange delplaner. Men arbeidet med arealplanen vil avdekke hvilke områder man eventuelt må se nærmere på og denne prosessen vil avdekke om man trenger mer detaljerte planer.

Det siste og korteste innspillet kom Magnus Paulsen i Paulsen Maskin med på slutten av webinaret:

– Husk at vi må tørre å tenke langt nok og stort nok.