Spennende selskap etablerer seg på InnovArena

Kystplan og Åkerblå etablerer seg på felles kontor og blir en del av InnovArena.

De to selskapene jobber tett sammen etter at Åkerblå Group kjøpte opp Kystplan like før jul. 

– Vi utfyller hverandre ganske godt, da vi jobber med prosjekt på land og i strandsone, mens Åkerblå jobber med prosjekt på sjø. Dermed kan vi i fellesskap tilby et bredere aspekt av tjenester også innenfor havbruksnæringa og skape synergier for våre kunder, forteller May I. Andreassen, som er gründer og Leder Areal og Plan i Kystplan. 

Kystplan AS bistår bygg og anleggsbransjen samt grunneiere med de fleste typer søknader/papirer som skal til kommunene i forbindelse med eiendomsutvikling. 

– Vi kan ta alt fra store til små oppdrag. Et av våre mål er å forenkle hverdagen til våre kunder, sier Andreassen.

Åkerblå på sin side betjener i dag kunder i havbruksnæringen langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr de tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor, innenfor tjenesteområdene miljø, fiskehelse og teknisk.

I første omgang blir det nye kontoret på InnovArena bemannet to dager i uka. Samtidig søker man etter folk.

– Vi er på utkikk etter en arealplanlegger, og gjerne noen med lokal tilknytning, forteller Andreassen, som gleder seg til å jobbe tett med miljøet på InnovArena og en region i vekst.

– Jeg håper vi kan bidra til både verdiskaping og utvikling av samfunnet med vår tilstedeværelse. Det er en «drive» og energi i næringslivet som vi ønsker å ta del i, avslutter hun.