InnovArena med studietilbud til næringslivet i regionen

NKI er en kunnskapsbedrift som er medlem av InnovArena. NKI er en av Norges største leverandører av digital undervisning – og de ønsker å være en preferert læringspartner for næringslivet. Sammen med InnovArena har de nå satt sammen et tilbud med tre svært spennende og relevante utdanninger for næringslivet på Namdalskysten.

– For InnovArena er det viktig å være en leverandør av kunnskap til næringslivet i regionen. Derfor har vi sammen med NKI sydd sammen et opplegg vi tror passer mange av bedriftene vi har rundt oss, forteller Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena. Kurstilbudet er basert på en kartlegging gjort blant næringslivet i regionen.

– Det er bare å ta kontakt direkte med meg hvis du eller noen i din bedrift ønsker å delta, oppfordrer Andrea.

Dette er kursene som NKI og InnovArena tilbyr:

 

Rekruttering og utvelgelse i praksis

Dette kurset omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler du kan ta i bruk når du rekrutterer for egen virksomhet, eller hvis du skal støtte andre i prosessen som rådgiver.
Les mer

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Denne utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.
Les mer

Bærekraftig drift

Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt.
Les mer

 

For spørsmål og påmelding, ta kontakt med Andrea Nogva:

Tlf: (+47) 469 24 918

E-post: [email protected]