Treff framtidas ansatte på Arbeidslivsmessa +1000

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor i alle bransjer. Nå kan du treffe framtidas ansatte! Arbeidslivsmessa +1000 arrangeres i den nye hallen på Rørvik - SinkabergHansen Arena 9. og 10. november. Vi oppfordrer næringslivet til å benytte muligheten til å treffe framtidas arbeidstakere!

På Arbeidslivsmessa +1000 skal vi vise skoleelever i ungdomsskole i Ytre Namdal og videregående skoler i regionen, Namsos og Grong, arbeidssøkere i Nord-Trøndelag, arbeidsinnvandrere, lærlinger i fylket og andre interesserte hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten. Vi ønsker samtidig å bruke messen til å skape bevissthet innad og oppmerksomhet utad om Namdalskysten som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Unge mennesker liker å bli utfordret til å bruke hode og hender. Likt som i 2018 blir dette en praktisk orientert messe der vi istedenfor rene bedriftsstands, samler oss rundt de ulike fagretningene som finnes i den videregående skolen: TIP, restaurant og matfag, bygg og anlegg, naturbruk, helse og oppvekst, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, informasjonsteknikk og media, kunst, design, arkitektur, design og produktutvikling, studiespesialisering, idrettsfag, frisør, blomster og interiør, musikk, dans og drama og media og kommunikasjon.

Standene blir oppdelt ut fra programfagene, der det på hver stand samles både bedrifter, skole, opplæringskontor og aktuelle lærlinger. På standen skal det være praktisk arbeid, her er det bare å bruke fantasien! Dette skal bidra til i større grad å vekke ungdommenes interesse, synliggjøre og konkretisere karrieremulighetene og -veiene utdanningene gir, og i neste omgang bedre rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene.

Utstillingsavgift er kr 5000,- pr. deltakende bedrift, og du kan allerede nå melde på din bedrift. 

Styringsgruppen for arbeidslivsmessa består av Anita Frelsø (YNVS), Kristi Fjær (Nærøysund skole), Martin Gjøra (Val skoler), Lars Fredrik Mørch (NKNF), Andrea Nogva (InnovArena).  Arbeidsgruppa består av privat og offentlig sektor, samt at det settes ned en komite for hver stand. Her har dere mulighet til å bidra!

Vis din interesse for stand på Arbeidslivsmessa! Påmelding innen 15. oktober! 

Har du spørsmål, kontakt prosjektledere Andrea Nogva (467 24 918) eller Turid Finne, PKOM (990 45 026)