Flere klyngebedrifter med som eiere i logistikkselskap

Helgeland Logistikk AS får nye, sterkere eiere for å gi bedrifter i Nordland og Trøndelag bedre logistikkløsninger. Samtidig endrer selskapet navn til MultiMod Solutions (MMS). Flere klyngebedrifter på InnovArena er med i det nye eiersammenslutningen.

Helgeland Havn IKS etablerte i 2019 det dedikerte logistikkselskapet Helgeland Logistikk AS sammen med næringsaktører på Helgeland. Ambisjonen var å gi regionens bedrifter et bedre og mer pålitelig godstransporttilbud, ikke minst gjennom mer sjøtransport.

Ønsker samarbeid med lokale transportører og samarbeidspartnere

Nå går et tyngre partnerskap lokalisert i Norges største havbrukskommune Nærøysund inn med en halv million kroner i frisk aksjekapital i selskapet, som samtidig skifter navn.

– Det nye eierskapet er et direkte resultat av det midtnorske havnesamarbeidet Kysthavnalliansen, som har demonstrert at det er fullt mulig å frakte fersk laks fra Midt-Norge til Europa sjøveien med Sjømatruta, sier styreleder Kurt Jessen Johansson.

Johansson legger til at de ønsker å samarbeide tett med lokale transportører og andre samarbeidspartnere, og tror dette grepet vil styrke transportnæringen i hele regionen.

 – Når Helgeland Logistikk nå endrer navn til MultiMod Solutions AS, understreker det vår tydelige ambisjon om å utnytte alle transportformer – både sjø, bane, landevei og i lufta – for å gi næringsliv sømløse og effektive transportløsninger, sier Johansson.

Helgeland og Namdalen

Den tidligere havnedirektøren i Helgeland Havn IKS, er gjennom sitt eget selskap Jessen United AS nå en av de nye eierne i MMS. Den største eieren i det multimodale logistikkselskapet er Sandnes Transport og Terminal AS i Rørvik med 40 prosent eierandel. I tillegg til en stor flåte av moderne lastebiler, drifter selskapet to terminaler i Nærøysund.

Oliver Kidalla fortsetter som daglig leder og eneste fast ansatte i MMS, og vil ha kontorsted og fast tilhold i Sandnessjøen. MMS får nå representasjon i Rørvik og kan samtidig trekke veksler på tilgjengelige ressurser, kompetanse og nettverk i det utvidede partnerskapet.

Aksjonærliste MultiMod Solutions AS

  • Sandnes Transport og Terminal AS, Rørvik – 40%
  • Sealine Products AS, Sandnessjøen – 10%
  • Jessen United AS, Mosjøen – 10%
  • Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS – 10%
  • Skotvik Bøe Invest AS, Kolvereid – 10%
  • Haem Invest AS, Kolvereid – 10%
  • Oceanize AS, Ottersøy – 10%