Verdens sjette største lakseoppdrettsselskap på InnovArena

InnovArenas største klyngebedrift, NTS ASA, har blitt enige med Norway Royal Salmon ASA om å slå sammen SalmoNor og NRS. NTS blir dermed majoritetseier i verdens sjette største lakseoppdrettsselskap.

Klyngebedriften NTS er i dag et helintegrert havbrukskonsern med en betydelig posisjon innen lakseoppdrett. Oppdrettsselskapet deres, SalmoNor AS, verdsettes i avtalen til om lag 8,3 milliarder norske kroner. Ved å slå sammen SalmoNor og Norway Royal Salmon, konsoliderer og styrker NTS-konsernet sin samlede oppdrettsvirksomhet. NTS har i dag en eierandel på 68 prosent i NRS, og produksjonspotensialet i det sammenslåtte selskapets er på hele 124 000 tonn laks i året.

Harry Bøe.

– Med dette sikrer vi de økonomiske musklene til å investere i fremtidens teknologi og krav til bærekraft, tåle svingninger i markedet og sikre lokale arbeidsplasser. For meg er det særlig viktig å understreke at sammenslåingen sikrer arbeidsplassene vi har skapt i Namdalen, Trøndelag og Nord-Norge og legger til rette for videre vekst i framtiden, sier Harry Bøe, adm.dir. i NTS.

NTS-konsernet har i dag 1200 ansatte og forventer å omsette for over 10 milliarder kroner i 2022. Ved å slå sammen det NTS-eide selskapet SalmoNor med Norway Royal Salmon, samles konsernets lakseproduksjon i et felles selskap, slik fartøyvirksomheten er samlet i Frøy ASA der NTS er majoritetseier.

Helge Gåsø er styreleder i SalmoNor og NRS, og største eier i NTS. Han er svært fornøyd med avtalen.

– Dette gjør oss enda bedre rustet til å fortsatt levere gode resultater, både for eierne og for kystsamfunnene. Sammenslåingen bidrar til å styrke havbruksnæringen, og gjør oss i stand til å gå enda tyngre inn i områdene vi allerede er sterkt til stede i per i dag. Vi gjør dette fordi vi virkelig tror på Kyst-Norge, sier Gåsø.

NTS ble etablert i Namdalen i 1867. Fra å være et transportselskap, har NTS i løpet av få år blitt et av landets mest ambisiøse havbrukskonsern. Avtalen kommer som et resultat av strategiske samtaler som startet i september i fjor. Sammenslåingen bidrar til å realisere selskapets strategiske ambisjoner.

Sammenslåingen styrker NTS’ posisjon som et ledende børsnotert havbrukskonsern. Helge Gåsø, understreker at selskapet fortsatt vil ha hovedkontor i Rørvik og bevare sin sterke regionale forankring.

– Vi mener dette vil ha svært stor betydning for videre vekst og utvikling i Namdalen, Trøndelag og ikke minst i Nord-Norge hvor NRS har sin virksomhet i dag. Det er viktig for både oss og Kyst-Norge at store norske eiermiljø har en sterk lokal forankring og denne sammenslåingen styrker lokal eiermakt i Namdal, Trøndelag og Kyst-Norge, uttaler Helge Gåsø.