Nord universitet med ny og etterspurt utdanning

– Bacheloren i sirkulær bioøkonomi er virkelig en utdanning i tida og som matcher våre behov godt, sier Andrea Nogva om Nord universitets nye studietilbud.

Høsten 2022 ser en helt ny utdanning dagens lys ved Nord universitet ved InnoCamp Steinkjer. Bachelorgradsutdanningen i sirkulær bioøkonomi har universitet utviklet i samarbeid med det regionale arbeidslivet, deriblant aktører på InnovArena.

Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Det nye studiet er tverrfaglig og gir bred kunnskap om sirkulær bioøkon​omi, biologiske ressurser og verdiforvaltning av disse, samt forståelse av utviklingstrekk i samfunnet.

En av dem som er godt kjent med det nye studiet er Andrea Nogva, som er daglig leder i InnovArena, innovasjonsklyngen med 48 bedrifter og 2000 ansatte innenfor havbruk, fiskeri og marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten.

Nogva forteller at dialogen med universitetet om det nye studiet har vært god.

– Dette er en utdanning i tida som matcher våre behov på flere områder, sier hun, våre klyngebedrifter er ekstremt opptatt av å utnytte bioressursene bedre, erstatte fossile energikilder med fornybare for rett og slett produsere mer sunn mat av mindre. Vi utvikler nå morgendagens grønne industrier, og har et skrikende behov for folk som forstår og kan dette. De som tar denne utdanningen blir attraktive i arbeidslivet framover.