Klyngebedriften MOEN tilbyr flyktninger jobb med plastgjenvinning og på verft

Vi ønsker å gi ukrainske flyktninger inntekt og en meningsfull hverdag mens de er i Norge, sier visekonsernsjef Sunniva Nicolaisen i MOEN-gruppen. Allerede i år kan konsernet tilby et 20-talls jobber innen verfts- og resirkuleringsindustri i den trønderske kystkommunen Nærøysund i Trøndelag.

Krigen i Ukraina har utløst den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. FNs høykommissær for flyktninger forventer at fire millioner kan komme til å forlate Ukraina, og det forventes også et betydelig antall flyktninger til Norge.

– Vi er rystet over angrepet på Ukraina, og støtter Norges og EUs beslutning om å gi ukrainere kollektiv beskyttelse. Flyktningebølgen vil stille store krav også til det norske samfunnet, og vi ønsker å gjøre vårt med å innlemme ukrainere på flukt i det norske arbeidslivet, sier Nicolaisen.

Skal ansette 20 i år

Konsernet har i snart 100 år drevet skipsverft, og skal i år utvide arbeidsstokken med minst 10 ansatte som følge av økt aktivitet i en ny, vinterisolert tørrdokk i Nærøysund.

– Verftet trenger både sveisere, platearbeidere, mekanikere og fagfolk innen overflatebehandling, rør, hydraulikk og prosjektering, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft.

Oceanize er en av landets fremste virksomheter innen gjenvinning av plast fra havet, og skal rekruttere et titalls nye medarbeidere i 2022.

MOEN-konsernet investerer også tungt i merkevaren Oceanize, landets fremste innen sporing og gjenvinning av plast fra fiskeri- og havbruksnæringen. De raskt voksende plastvolumene som skal resirkuleres gjør at også Oceanize trenger et titalls nye medarbeidere i løpet av 2022.

– Vi er konstant på utkikk etter dyktige sjåfører, maskinførere og prosessoperatører. Vi har stillinger både med og uten formell fagutdanning, sier Øyvind Sandnes, administrerende direktør i Oceanize.

Visekonsernsjef Sunniva Nicolaisen.

Nærøysund kommune på Namdalskysten er allerede klare til å ta i mot ukrainske krigsflyktninger. Visekonsernsjef Sunniva Nicolaisen peker på at Ukraina er et velutviklet industriland, og at mange også har god utdanning.

– En del av de jobbene vi skal rekruttere til i år, kan helt sikkert bli utført av ukrainske flyktninger med riktig kompetanse eller erfaring. Vi håper norske myndigheter legger til rette slik at bedrifter i Trøndelag og resten av Norge raskest mulig kan tilby krigsflyktninger fra Ukraina meningsfylt arbeid og inntekt, sier hun.

Bedriftene venter på myndighetene

MOEN-initiativet applauderes av regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag. Han sier at mange trønderske bedrifter har et betydelig behov for arbeidskraft, og han får nå spørsmål fra medlemsbedrifter om hvordan de skal forholde seg til ukrainere som kommer til Norge.

– Det jobbes nå med innretningen av ordningen med kollektiv beskyttelse, og det er så langt også uavklart om søknader om arbeidstillatelser for ukrainere vil bli prioritert i tiden fremover. Trønderske bedrifter står allerede klare til å integrere krigsflyktninger i norsk arbeidsliv, og vi forventer at regjeringen og utlendingsmyndighetene raskt avklarer disse forholdene, sier Tord Lien.