Næringslivet kjøper seg opp og forsterker satsingen på Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Blått næringsliv befester posisjonen i Sikkerhetssenteret Rørvik AS. Det er et tydelig signal om at et allerede sterkt maritimt kompetansemiljø i Rørvik skal styrkes.

I mars ble det kjent at Campus Blå i Brønnøysund ønsket å kjøpe alle aksjene i kurs- og sertifiseringstilbyderen i Rørvik. Det tilbudet takket flertallet av eierne i Sikkerhetssenteret Rørvik (SSRAS) nei til. I stedet har eierne fra maritim og marin sektor benyttet sin forkjøpsrett og styrket posisjonen i SSRAS.

– Dette er en positiv avklaring. Vi skal fortsatt utvikle og levere høykvalitets kurs- og opplæringstilbud for maritim og marin sektor fra Rørvik, sier Bjørn Aage Hestvik, daglig leder i SSRAS.

Det anerkjente simulator-treningssenter er samlokalisert med Trøndelag høyere yrkesfagskoles avdeling for marine og maritime studier og Ytre Namdal videregående skole. Styreleder i SSRAS, Lars Johan Skagemo, mener den tette koblingen mellom kompetansetilbyderne blir viktig framover.

– Skoleeier Trøndelag fylkeskommune var sentral i etableringen av det simulatorbaserte treningstilbudet som SSRAS har videreutviklet, og som nå inngår i et europeisk simulatornettverk. Infrastrukturen har stor betydning for det samlede kurs- og utdanningstilbudet i det maritime kompetansesenteret som Sikkerhetssenteret Rørvik nå er en del av, sier Skagemo.

Klyngebedriften Salmonor AS og Skagemo Maritime Consulting AS, Eidshaug Rederi AS, Egil Ulvan Holding AS, Asbjørn Brekk AS og Nils Williksen AS har nå økt sine eierandeler i SSRAS ved å benytte sine forkjøpsretter. Trøndelag fylkeskommune og Aas Mek. Verksted AS har beholdt sine opprinnelige aksjer.

– Dette er et klart og tydelig signal om at maritim og marin sektor tro på, og ønsker å forsterke, de samlede leveransene fra det maritime kompetansemiljøet i Rørvik, fastslår Skagemo.

Næringslivseierne peker spesielt på Rørvik-miljøets evne til å tilpasse og tilrettelegge kurs og utdanninger til næringslivets behov.