Monika skal stimulere til mer ung skaperkraft i bedriftene i Namdalen

Monika Hansvik startet 1. august som prosjektleder for både InnovArena og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

I tillegg til å bli en del av den daglige driften på InnovArena skal Hansvik jobbe med skoler, elever og rekruttering til næringslivet. Hun tar over etter Beate Rasmussen og får hele Namdalen som nedslagsfelt selv om kontorstedet blir InnovArena.

– Jeg gleder meg veldig til dette. Vi bor i en region i utvikling, og at jeg kan være med som bidragsyter til både +1000-prosjektet, rekruttering og bedriftsnettverk ser jeg fram til, forteller Hansvik, som tidligere har jobbet for Ytre Namdal Vekst.

Hansvik ser mulighetene i regionen, og forteller at hun gleder seg til å bidra til videre vekst.

– Jeg ser fram til å legge til rette for at framtidas arbeidstakere motiveres til å bidra til videre innovasjon gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Trøndelag, samtidig som jeg gjennom denne jobben kommer tett på et spennende næringsliv, forteller Hansvik.

Utvikler barn og unges kreativitet

50 % av jobben til Hansvik er å styrke Ungt Entreprenørskap tilstedeværelse i Namdalen. Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning.

– Vi ser veldig fram til å få på plass Monika. Dette betyr at vi kan følge opp de intensjoner det regionale samarbeidet i Namdalen fremmer, både tettere og langt mer direkte. Vi håper å dra langt større veksler på arbeidslivet i Namdalen og bygge en sterkere bro mellom skole og næringsliv, sier forteller Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

– Namdalens muligheter og utfordringer i de neste årene handler om å tiltrekke seg riktig kompetanse, bolyst og bærekraftig utvikling av næringene. Det er ingen grunn til å tro at mulighetsbildet svekkes, derfor er det viktig at barn og ungdom i regionen begynner å trene så tidlig som mulig og så mye som mulig på viktige egenskaper som kritisk tenkning, kreativitet og samarbeid lokalt, regionalt og globalt. Her vil Monika gjøre en viktig og god jobb for oss, legger Norbeck til.

Ønsker å koble utdanning og næringslivet tettere sammen

Koblingen med å ha en fot i næringslivet gjennom InnovArena og en fot mot utdanningsinstitusjonene gjennom Ungt Entreprenørskap tror Hansvik vil være en styrke for jobben hun skal gjøre.

– Ungt Entreprenørskap har jo programmer for både barne- og ungdomsskolene og videregående. Koblingen næringsliv og utdanning er svært viktig for å rekruttere riktig kompetanse til framtidas arbeidsplasser, sier Hansvik som ser fram til å komme tettere på den blå næringen også.

– Når man bor her ute, så har man jo et forhold til havbruksnæringen uansett, og jeg er født og oppvokst i en båt-familie og har et sterkt forhold til havet. Sett utenfra er havbruksnæringen en veldig spennende næring i sterk vekst. Det blir artig å bli bedre kjent med de store verdiskaperne ute ved kysten, og se hva vi kan skape sammen, avslutter Hansvik