Val mottok SOPIN-pris 2022

Klyngebedriften Val fikk utdelt årets SOPIN-pris for deres rolle som en svært viktig aktør i både grønn og blå næring i Nærøysund kommune.

Sopin-prisen deles ut årlig i forbindelse med SOPIN matfestival, og Nærøysund kommune og Nærøysund bondelag gir prisen til en aktør som har stått for god formidling og innovasjon i matregionen.

I begrunnelsen heter det:

Val er en svært viktig aktør i både grønn og blå næring i Nærøysund kommune. De er gode på å se enkeltmennesket og gir tilpasset teoretisk og praktisk undervisning i fagene akvakultur, landbruk, heste-og dyrefag, studieforberedende naturbruk og det nye faget energi og miljø. Bondelaget har mye godt samarbeid og samspill med skolen, og ønsker spesielt å nevnte voksenopplæring agronom. Skolen er innovativ, kjent for kvalitet i opplæringen, har god dyrevelferd og et godt driftsapparat.

Val har også en egen meget fremoverlent forskningsinstitusjon i Val FOU, som må kunne sies å være en brobygger mellom blå og grønn næring i sitt arbeid. De bidrar i så måte i aller høyeste grad til næringsutvikling i sitt lokalmiljø og er flinke ikke bare til forsøk, men til rask kommersialisering og godt samarbeid med små og store bedrifter.

 

Vi gratulerer!