Muliggjør forskning på havet

Inger Lise Blikø styrer prosjekter til Sigma2 fra kontoret på InnovArena.

Sigma2 er ansvarlig for den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelige data. Nå har prosjektleder Inger Lise Blikø flyttet inn på InnovArena. For henne var det å bli en del av InnovArena et naturlig valg når hun ikke lengre skulle jobbe fra hjemmekontoret i Rørvik. Blikø trives godt på sitt nye kontor, og forteller at hun har fått en varm velkomst.

– Førsteinntrykket er at jeg føler vi er en del av et felleskap her. Det har vært lett å komme i prat med folk og jeg opplever at det er en åpenhet og en vilje til å dra nytte av hverandres kompetanse. Det setter jeg pris på, sier Blikø.

Superdatamaskiner og lagring av Norges viktigste forskningsdata
Sigma2 har til sammen 15 ansatte fordelt i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Rørvik. Bedriften samarbeider med de fire universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT om å levere tjenestene sine. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services). Sigma2 er også ansvarlig for internasjonalt samarbeid. Gjennom tjenestene får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang på noen av verdens kraftigste datamaskiner. Disse brukes av forskere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse.

-Hadde det ikke vært for supermaskinene våre så hadde vi ikke kunnet forsket på for eksempel havet i den skalaen vi gjør. De som bruker tjenestene våre, er forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder. I havbruksnæringa er det mange pågående forskningsprosjekter som bruker tjenestene våre. For eksempel brukes superdatamaskinene til å gjøre simuleringer på overføring av lakselus og simulering av havstrømmer, sier Blikø.

Sigma2 tilbyr også tjenester for små og mellomstore bedrifter gjennom det nasjonale kompetansesenteret for HPC. Her er målet økt kompetanse innen HPC, kunstig intelligens og maskinlæring, slik at bedrifter kan dra nytte av innovasjon skapt av superdatamaskinene. Det nasjonale kompetansesenteret for HPC er et samarbeid mellom Sigma2, NORCE og SINTEF. Senteret arrangerer en større konferanse om digitalisering av kystnæring 6.-7. desember i Måløy.

Sterk bidragsyter
–Jeg er glad for at Sigma2 nå er en del av InnovArena. Sigma2 har en unik kompetanse innen beregningsvitenskap og lagring for forskning og utdanning, og vil fortsette å være en sterk bidragsyter til forskning og utvikling innen blant annet havbruk også i årene framover. Ekstra hyggelig er det når unge mennesker etablerer seg i Ytre Namdal og at det finnes muligheter for å skape et enda større kompetansenettverk her, sier Asle Andersen, styreleder i InnovArena.