Rekrutter +1000, ta vare på 10 000

Jula er høytid for fellesskap og sosialt samvær. Dessverre er det mange som føler seg ensom, ikke bare i julehøytiden, men også i hverdagene. I en region i sterk vekst, er inkludering og sosiale arenaer mer viktig enn noensinne.

Kronikk av Jonas Williksen, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Namdalskysten næringsforening.

Vi bor i en region preget av positiv utvikling med stadig befolkningsvekst og næringsaktivitet. På få år har næringslivet i Nærøysund kommune skapt +1000 nye arbeidsplasser. Dette er resultatet av et svært godt og langsiktig arbeid, i tett samspill mellom det offentlige og private. Vi skal alle kjenne på den stoltheten dette gir oss, men samtidig innebærer tusen nye arbeidsplasser forpliktelser også. Flere arbeidsplasser, betyr flere folk. Mange av disse er tilflyttere, som ikke har de trygge og gode rammene som mange av oss tar for gitt. Vi har alle et ansvar for å skape gode arenaer der man kan føle på et felleskap. Sammen kan du og jeg bidra til at folk trives både på jobben og i fritiden.

Ser vi på utviklingen som har vært, er det grunn for å bli imponert. Alle innbyggere og arbeidstakere i Nærøysund står bak denne utviklingen. Alt fra havbruksnæringa som gir arbeid til over tusen personer, til et aktivt landbruk, små nærbutikker, offentlige arbeidsplasser og mange andre små og store arbeidsplasser. Veksten har skapt et stort mangfold der alle drar nytte av hverandre. I fellesskap har vi fått til mye, og framover skal vi få til enda mer. Men alt er ikke bare jobb. Heldigvis har døgnet flere timer enn de man tilbringer på jobb, og disse timene blir stadig mer verdifull.

«24-timersmennesket» er ikke et nytt begrep, men har i hovedsak sin eksistens i arbeidslivet og omhandlet hvordan arbeidsgivere kan ta ansvar og involvere seg i menneskers livskvalitet. Dette har gitt flere av oss økt fleksibilitet i arbeidssituasjoner og gjør det enklere å tilpasse seg forventninger fra arbeidslivet. Som 24-timersmenneske er du arbeidstaker, kollega, kamerat, ektefelle, samboer, barn og forelder. Men 24-timersmennesket handler ikke bare om å balansere mellom jobb og fritid, det handler også om hvordan vi kan jobbe, bo og leve i et samfunn. Det handler om å kjenne tilhørighet i et fellesskap også etter arbeidstid.

I julehøytiden senkes tempo og vi trekker oss tilbake for å nyte stunder med kjente og kjære. Det er ei tid hvor det er viktig å ta vare på seg selv, men er også en fin anledning til å ta vare på de rundt seg. Særlig de som kanskje ikke har så mange rundt seg. Utviklingen som foregår i regionen, gjør at vi også må ha fokus på vertskapsrollen. Både til de som kommer, men også de som er her og alltid har vært her. Ensomhet er et nasjonalt og lokalt samfunnsproblem, et problem vi kan bekjempe sammen. Det krever lite, men samtidig veldig mye. Ensomhet kan ramme alle; barn, ungdom, voksne og eldre. Små handlinger kan ha enorm effekt for den enkelte.

Utfordringer knyttet til ensomhet og utenforskap nedkjempes ikke gjennom tiltak av næringsliv eller kommune alene, men av oss mennesker som bor og lever i lokalsamfunnet. For mange er 24 timer i døgnet og sju dager i uka for lite til å rekke over alt man helst skulle ha gjort. For andre kan mange av disse timene være preget av ufrivillig ensomhet. For de som opplever at døgnet har for lite timer kan dette være vanskelig å forstå. For de som kjenner på ensomhet er det lett å tenke at man ikke skal være til bry for andre som har en travel hverdag.

Jeg og du kan gjøre en forskjell. Et samlet næringsliv, offentlig forvaltning og engasjert lokalsamfunn kan utgjøre mye for de som føler på ufrivillig ensomhet. Ofte er det nok å bli sett. Med enkle grep og økt bevissthet kan vi utrette mye. Inviter, inkluder og sosialiser. Barn, ungdom og voksne bidrar med å skape samhold gjennom å delta på fritidstilbud, idrett eller ved å ta en kopp kaffe med naboen. For mange kan slike enkle og små initiativ være julegaven vi trenger i år. Et lokalsamfunn eksisterer ikke uten innbyggerne og vi trenger å ta vare på alle sammen. Spesielt i et voksende lokalsamfunn som i Nærøysund.

Med ønske om ei god jul og et godt nytt år fra oss i Namdalskysten næringsforening