Lær om moderne settefiskanlegg og postsmoltproduksjon

Sikre deg nødvendig kompetanse for fremtiden med videreutdanning innen akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg.

–Nå kan du bli deltidsstudent og få kortreist og fleksibel utdanning. På dette feltet går utviklingen rivende fort og ny kompetanse blir helt sentralt for videre utvikling av akvakultur i Norge. Studiet vil gi en god forståelse og økt kunnskap for klyngebedriftene, sier klyngeleder Ragnhild Andersen.

FISKTEK

Frem til sommeren 2025 kan du være en del av FISKTEK, et studieprogram om vannbehandlingsteknologi, drift og planlegging av postsmoltanlegg. Kursene vil også gi ny kunnskap om planlegging av moderne anlegg, inkludert teknologi for resirkulering av vann (RAS). Det er fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet som tilbyr videreutdanningen. Undervisningen foregår i Inndyr i Gildeskål kommune.

–Studentene får en helhetlig forståelse av teknologiske løsninger, biologiske utfordringer, drift og oppbygging av settefiskanlegg. Det er også et viktig perspektiv å bidra til en bærekraftig utvikling i sjømatnæringen, sier Bendik Fyhn Terjesen, professor II ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet.

FISKTEK består av disse emnene:

Vår 2023: Kurs 1: Vannkjemi og vannbehandlings-teknologi. 10 studiepoeng. Gir kompetanse i vannkjemi, fiskens fysiologi og miljøkrav i settefiskanlegg. Kurset må gjennomføres før neste kurs.

Oppstart: 28-29. mars 2023.

Høst 2023: Kurs 2: Drift av postsmoltanlegg. 7.5 studiepoeng. Gir studentene innsikt i oppbygging, drift og overvåkning av postsmoltanlegg. Andre typer landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø vil også bli undervist.

Vår 2024: Kurs 3: Planlegging av postsmoltanlegg. 7.5 studiepoeng. Emnet gir innsikt i utforming, dimensjonering og prosjektledelse av bygging av postsmoltanlegg og andre landbaserte anlegg.

Hvert emne har tre fysiske samlinger lagt til Inndyr i Gildeskål kommune

Mer informasjon om studieprogrammet FISKTEK

Påmeldingsfrist er 23. februar 2023

Kostnader for kurset er semesteravgift. Reise og opphold dekker deltakerne selv.