Gjør det mulig for norsk havbruksnæring å gjenbruke mer av sitt eget plastavfall

Med millionstøtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge har klyngebedriften Oceanize gjort plastavfall fra havnæringene til kvalitetsråstoff i nye produkter til havnæringene.

Gjenvinningskonsernet Oceanize har de siste årene investert flere millioner for å gjøre norsk plastavfall til høyverdig råvare også for plastprodusenter i Norge. Stadig flere produkter til havbruksnæringen framstilles nå fra avfall som næringen selv har levert til gjenvinning hos Oceanize.

– Vi er kommet et langt stykke videre på veien til sirkulære kretsløp for plast i de norske havnæringene. Investeringer i kompetanse er nøkkelen til å lykkes, sier Øyvind Sandnes, daglig leder i Oceanize.

Med 8,8 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge har Oceanize videreutviklet verdikjeden som omdanner plastavfallet til nytt råstoff. Ikke minst er det bygget opp et eget, unikt laboratorium som tester og kvalitetssikrer det resirkulerte plastråstoffet. Laboratoriet har vært viktig for å tilpasse granuleringslinjen til hardplast fra havbruk, som utrangerte flytekrager, gangbaner og fôrrør.

– Det er ekstremt viktig for oss å ha kontroll på hva plasten som vi tar inn inneholder, og å gi den resirkulerte plasten tilsvarende egenskaper, kvalitet og holdbarhet som ubrukt, jomfruelig plastråstoff. Med støtten fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet leverer vi mer raffinerte og bedre dokumenterte granulater som nå øker bruken av resirkulert plast også hos norske produsenter, sier Sandnes.

Oceanize jobber med flere leverandører for å øke bruken av resirkulert plast i havnæringene. Oceanize-granulat benyttes allerede i gangbaner til norske oppdrettsmerder. Et pågående flerpartssamarbeid har mål om å produsere hele merden av resirkulert plast innenfor myndighetenes svært strenge krav til konstruksjon og tåleevne.

– Det er imponerende å se hvordan Oceanize både bidrar til å løse et stort miljøproblem – plast i havet – og til å skape verdier og arbeidsplasser. Fremover forventer vi at den globale etterspørselen etter slike, sirkulærøkonomiske løsninger vil øke. Oceanize, og dermed Norge, har et unikt godt utgangspunkt til å møte dette. Vi er glade for samarbeidet vi har med selskapet og gleder oss til å følge det videre, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Daglig leder Øyvind Sandnes i Oceanize har klare mål om å videreutvikle flere industrielle produksjonslinjer for plastavfall fra havnæringene.

– Samtidig som vi jobber med resertifisering og gjenbruk av de 5.-6.000 tonnene med tau havbruksnæringen årlig kjøper, vil også tau til slutt måtte skrotes. Vi investerer nå 45 millioner kroner i vår tredje granuleringslinje som skreddersys for tau. Vi er takknemlige for at Innovasjon Norge støtter den videre reisen mot økt plastgjenvinning i havnæringene med nye 15 millioner, slik at vi kan øke granuleringskapasiteten med 80 prosent til rundt 9.000 tonn i året, sier Sandnes.