Viktig skritt videre for hydrogenfabrikken i Rørvik

Klyngebedriften NTE og H2 Marine er i full gang med utviklingsfasen for bygging av hydrogenfabrikk i Rørvik, og satser på teknologi som er utviklet i nettopp Trøndelag.

– Vi har valgt å signere en intensjonsavtale med H2B2 Electrolysis Technologies SL som leverandør av produksjonsanlegget for hydrogen, der de vil benytte elektrolyseteknologi fra Hystar, sier prosjektleder Håvard Grøtan Nilsen i NTE.

Håvard Grøtan Nilsen, NTE. Foto: NTE

Hystars teknologi har et lavt energiforbruk, og muliggjør effektiv produksjon av grønt hydrogen per energienhet som puttes inn i prosessen.

– Dette representerer en innovativ metode for å produsere grønt hydrogen, sier Grøtan. Teknologien, og selskapet Hystar, stammer fra forskningsmiljøet ved SINTEF i Trondheim. De samarbeider nå med spanske H2B2 om leveranse av komplette produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik.

– H2B2 vil levere et ferdig anlegg integrert med den nye PEM elektrolyseteknologien, og selskapet har allerede erfaring med denne typen integrasjoner fra SoHyCal-prosjektet i USA, sier Florencio Ferrera som er operasjonsleder i H2B2.

Intensjonsavtalen gjelder et komplett produksjonsanlegg for 8 tonn komprimert hydrogen per døgn med Hystars patenterte stack-teknologi. Prosjektet går inn i en samspillsfase frem mot sommeren for å utføre detaljert planlegging av anlegget med alle leverandører samt lokale interessenter i Rørvik.

Samtidig har det blitt signert en tilsvarende intensjonsavtale med Consto Midt-Norge AS for byggentreprisen for hydrogenfabrikken. Selskapet er en ledende aktør innen bygg, og har hovedkontor i Trondheim.

NTE Energi AS og H2 Marine AS har i fellesskap etablert selskapet Rørvik Hydrogen Hub i Nærøysund. Prosjektet ble sommeren 2022 tildelt MNOK 126 fra Enova for bygging av et hydrogenknutepunkt for maritim transport på Kråkøya i med produksjonsstart sommeren 2025. Fabrikken skal produsere komprimert hydrogen som kan tilbys til konkurransedyktige priser til fartøy i de fleste maritime segmenter.