Eco Seafood er ny klyngebedrift på InnovArena

Fra et kontor på InnovArena planlegges det som kan bli en av tidenes største industrisatsinger i Nærøysund.

Tidligere i år ble det kjent at Trøndelag fylkeskommune har godkjent Eco Seafoods konsesjonssøknad for landbasert oppdrett av laks på Kråkøya, noe som NT24 omtalte som et langt skritt nærmere det som kan bli tidenes største industrisatsing i Nærøysund. Nå har Eco Seafood har flyttet inn på InnovArena, og ser fram til å være en del av miljøet i klyngen.

– Vi er nå inne i en prosjekteringsfase og skal bygge organisasjon. I dag er vi kun to ansatte, men er nå i rekrutteringsfasen for å få inn kompetanse på både biologi og fiskeproduksjon i selskapet, forteller daglig leder Vegar Livik. 

Livik forteller at de allerede har samarbeidet med aktører i klyngen i den fasen prosjektet har vært igjennom, og nå som alle tillatelsene er på plass var det naturlig for dem å bli klyngebedrift med fast kontorplass.

– Vår visjon har alltid vært å bli en del av miljøet og klyngen. Vi ser at vi drar nytte av erfaring og kompetanse som allerede sitter på InnovArena. For oss er det viktig å sitte tett på infrastrukturen for alle ledd i havbruksnæringen. Det gjør vi her, sier Livik.

Klyngeleder Ragnhild Andersen tror både Eco Seafood og eksisterende bedrifter på InnovArena kan dra nytte av hverandre.

– For InnovArena er det meget betydningsfullt å ha aktører som Eco Seafood som klyngemedlem, og få innblikk i veien de går for å komme i gang med etableringen på Kråkøya. Det er helt i tråd med målene InnovArena har. Vi har allerede flere kompetansebedrifter i klyngen, som naturlig kan være en samarbeidspartner for Eco Seafood i den fasen de nå går inn i, sier Andersen.

Fra kontoret på InnovArena skal Eco Seafood nå jobbe målrettet mot å bli en fullverdig oppdretter, med byggestart for byggetrinn 1 i slutten av 2024. I første omgang skal det produseres 9000 tonn matfisk, men målet er en produksjon på 45 000 tonn.

– I 2026 håper vi å være i gang med produksjon av matfisk. I første omgang skal vi kjøpe inn settefisk, men på sikt skal vi produsere alt fra rogn til matfisk på Kråkøya, avslutter Livik.