FI Ocean Space Incubator etablerer node på InnovArena

FI Ocean Space Incubator etablerer seg i innovasjonsklyngen InnovArena for å utvikle Norges fremste miljø for bærekraftige vekstbedrifter innen havromsteknologi og maritim energi.

Havromsinkubatoren skal bistå gründerbedrifter og etablerte bedrifter med tilgang til kompetanse, kapital og nettverk. FI Ocean Space Incubator (OSI) er en del av Sivas nasjonale inkubasjonsprogram, og retter seg særlig mot aktører innen havrom og energi. OSI har hovedkontor i et sterkt innovasjonsmiljø på Nyhavna i Trondheim, men signerte denne uka avtalen om etablering av en egen node i innovasjonsklyngen InnovArena i Nærøysund.

– Jeg er veldig glad for at vi får på plass et samarbeid med InnovArena. Det skjer utrolig mye spennende i Nærøysund, og vi ønsker å være med på å skape mer vekst og flere arbeidsplasser i samarbeid med InnovArena, sier Ingrid Margrethe Sandnes, rådgiver for FI Ocean Space Incubator.

Leder Ragnhild Andersen i InnovArena, innovasjonsklyngen for havbruk, fiskeri og leverandørindustri, sier havromsnoden er et nytt verktøy for å øke kystnæringenes konkurransekraft.

– Noden bringer viktig spisskompetanse tettere på verdiskaperne i havrommet på Namdalskysten. Vi har også mål om at flere kloke hoder og oppstartsbedrifter med utspring fra kunnskapsmiljøene i Trondheim finner det attraktivt å utvikle seg i vår region, sier Andersen.

Inkubatorens programfinansiering gjennom Siva gjør at inkubatoren kan tilby tjenester til subsidierte priser. OSI tilbyr havromsaktører hjelp innen forretningsutvikling og kommersialisering, strategi, kommunikasjon, finansiering, prosjektutvikling og prosjektledelse, søknadsskriving, internasjonalisering, organisasjonsutvikling, marked og økonomi. Inkubatoren driftes av innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI).

– Vi jobber med både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter som utvikler ny virksomhet, særlig innen havbruk, transport, energi og autonomi. Dette er områder hvor FI allerede har kompetanse og store, sterke nettverk blant annet gjennom de nasjonale klyngene NCE Aquatech Cluster, Ocean Autonomy Cluster og Renergy, sier Sandnes.