Frøy rigger seg for ytterligere vekst i Namdalen 

Frøy er klyngemedlemmet med flest kontorplasser på InnovArena, og selskapet opplever en stadig voksende oppdragsmengde. Med flere folk og fartøy på vei inn i organisasjonen tar de grep for å stå bedre rustet for ytterligere vekst.   

Rederiet har den siste tiden styrket landorganisasjonen og fått inn nye stabs- og støttefunksjoner. Flere av disse sitter på InnovArena.  

– Namdalen er en region vi satser på. Vår strategi er å være nært kundene, det betyr at vi må være sterkt til stede her. Blant annet har vi spisset fagmiljøet på brønnbåtsegmentet, og fått inn flere ressurser og personer som jobber med dette. Vi blir ikke færre, men heller flere som jobber fra InnovArena de kommende årene, forteller Tove Torstad som er Konsernleder HR Administrasjon i Frøy. Hun er en av 16 medarbeidere i Frøy som til daglig jobber fra InnovArena. 

Tidligere i år ble det kjent at et av verdens største investeringsfond kjøper Frøy ASA for 6,6 milliarder kroner. Den nye eieren av selskapet er Falcon Bidco, et indirekte heleid datterselskap av det amerikanske investeringsfondet Goldman Sachs Asset Management. Torstad er glad for at selskapet har fått solide eiere som ønsker å bidra til ytterligere vekst og flere arbeidsplasser langs både Namdalskysten og resten av vår langstrakte kystlinje. 

– Oppkjøpet bekrefter vår solide forretningsmodell og gir et godt fundament for videre utvikling av selskapet. Da er vi avhengig av god rekruttering og attraktive arbeidsmiljø. Her nyter vi godt av samspillet på InnovArena, blant annet gjennom prosjekt som Emploi +1000. Vi har behov for flere kloke hoder og flinke hender de neste årene, så da er det bra med en felles plattform for rekruttering, sier Torstad, som trives godt i miljøet på InnovArena. 

– InnovArena er et møtepunkt for mange i vår bransje, hvor det er kort vei til uformelle prater med både samarbeidspartnere, kunder og tjenesteleverandører. I tillegg har vi en sentral beliggenhet og fine lokaler, avslutter Torstad.