Ønsker å sitte tett på næringslivet

Grong Sparebank er nytt klyngemedlem på InnovArena.

– InnovArena er en flott arena for å knytte nettverk og bygge kompetanse. Her er vi tett på næringslivet i markedet vårt, og ser store fordeler av å være en del av dette miljøet, forteller Andreas Karlsen i Grong Sparebank. 

Grong Sparebank har vært med som eiere helt siden starten, og tar nå steget fullt ut med å bli klyngemedlem. Karlsen ser for seg at de kan bidra med sin kompetanse på flere måter, noe klyngeleder Ragnhild Andersen setter pris på. 

– Vi får en aktiv lokalbank som passer målene til InnovArena. Her kan de sitte tett på gründere og verdiskaperne, og kanskje bidra til å skape nye arbeidsplasser. Vi ønsker også å benytte oss av arrangmentsnettverket de sitter på. Vi har tidligere hatt flere vellykkede arrangementer i samarbeid med banken. Samtidig håper vi å dra nytte av bankens bærekraftrådgivere. Bærekraftrapportering og bærekraftregnskap blir stadig viktigere for flere av våre klyngebedrifter, forteller Andersen. 

Andreas Karlsen har allerede kjent på hva InnovArena kan bidra med, og mener det er viktig å være synlig som lokalbank for å dele nettverk og kompetanse. 

– Det er noe eget med å kjenne på energien når man går inn på InnovArena. Man merker umiddelbart at det mye aktivitet, og at det skapes verdier her. Vi gleder oss til å komme tettere på dette, avslutter Andreas.