Styrk HR-arbeidet sammen med andre 

Bygg verdifulle relasjoner, del erfaringer og delta i faglige diskusjoner i nettverket for deg som jobber med HR- og personalarbeid.   

– Gjennom Emploi+1000 rister vi liv i HR- og personalnettverket igjen. Her kan deltakerne dele kunnskap og erfaringer som kan hjelpe til med å løse utfordringer som den enkelte kanskje står alene om i sin organisasjon, sier Jonas Williksen i Namdalskysten næringsforening.  

I nettverket får HR- og personalledere samarbeide om å utvikle og styrke HR-prosessene i bedriftene, spesielt innenfor temaene rekruttering og forvaltning av personalressurser. 

– Dette nettverket er etterspurt, så vi er svært glade for at det starter igjen nå, sier Ragnhild Andersen, prosjekteier Emploi+1000. Arbeidstakerne er vår viktigste ressurs, og den ressursen må vi forvalte godt. I et sånt nettverk vil vi sammen stå sterkere for å bygge robuste arbeidstakere på Namdalskysten.  

– Vi inviterer til oppstartsmøte i nettverket 9. november. Vi møtes kl. 08.00 på kantina på InnovArena og forsyner oss med frokost. Vi holder på til 09.30, sier Williksen. 

Under frokosten tar vi opp følgende tema: 

  • Hvordan ta vare på de ansatte når livet krøller seg til? 
  • Hvordan komme i kontakt morgendagens ansatte? 
  • Hvilke tema er viktig i deres arbeidshverdag? 

Meld deg på Frokostmøte | HR nettverk – hvordan ivaretar vi vår viktigste ressurs innen 06.11.23