Nytt midtnorsk såkornfond – historisk satsing på morgendagens næringsliv

Sammen med Sparebank 1 SMN inviterer InnovArena mfl deg til møte 27. november kl 1600 med temaet Såkorn 1 Midt.

Sammen med Sparebank 1 SMN inviterer InnovArena mfl deg til møte med temaet Såkorn 1 Midt.

Sted: InnovArena
Tid: Mandag 27. november kl 16.00 – 17.30 – med påfølgende middag

Tidligere i år la SpareBank 1 SMN 150 millioner kroner på bordet, og nå er såkornfondet Såkorn 1 Midt i ferd med å reise seg. Både styre og forvaltningsmiljø for fondet er på plass, og nå jobbes det med å hente inn minst 150 millioner kroner til.

Fondet er øremerket midtnorske gründere og oppstartsbedrifter, fortrinnsvis innen grønn nyskaping og tidlig fase. I dette møtet får vi høre mer om ambisjonene og hva dette vil innebære for nyskapingsmiljøet i Midt-Norge.

– Vi har mange gründere og gode ideer innen det grønne skiftet her på Namdalskysten, som jeg tror vil få god nytte av et slikt fond. Derfor håper jeg flest mulig benytter seg av muligheten til å få et innblikk i hva det nye såkornsfondet skal være med å støtte, sier klyngeleder Ragnhild Andersen.

 

Les mer om Såkorn 1 Midt her: https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/nyheter/vi-etablerer-gigantisk-sakornsfond.html

Program og påmelding til møtet finner du her: https://innovarena.no/arrangementer/investormote-historisk-satsing-pa-morgendagens-naeringsliv/