Norconsult styrker sin tilstedeværelse i Ytre Namdal

Norconsult Norge AS fortsetter å vokse lengst nord i Trøndelag, og dobler antall ansatte på avdelingskontoret i Rørvik. Målet er at avdelingen skal fortsette å vokse og ansette flere folk på sikt.

Marthe Austad er ansatt som ny prosjektleder i Norconsult, og vil ha sitt hovedkontor på InnovArena i Rørvik. Austad er utdannet marinbiolog fra Nord universitet og har tidligere jobbet som blant annet prosjektleder for både Val FoU og Aqua Kompetanse, og har mange års erfaring fra å jobbe med havbruk- og akvakulturnæringen. En erfaring hun får god bruk for i sin nye jobb. Fra før er Ragnhild Wendelbo Melgård ansatt som arealplanlegger. 

Satser på Namdalskysten 

– Jeg gleder meg til å være med på å utvikle prosjekter i hele regionen. Det er mye spennende som skjer. Samtidig ser jeg fram til å jobbe tverrfaglig, lære meg mye nytt, og tror jeg vil få både faglig og personlig utvikling gjennom jobben i Norconsult, forteller Austad. 

Kontorleder for Norconsult sine avdelinger i Nord-Trøndelag, Rune Gjermo, forteller at de jobber mot ytterligere vekst og ønsker å bli en betydelig aktør i Ytre Namdal i løpet av de neste årene, og tror ansettelsen av Marthe kan bidra med å få fart på de planene. 

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått Marthe med på laget. Hennes bakgrunn fra havbruk og akvakultur, kombinert med prosjektledererfaring, passer godt inn i vår satsing i Ytre Namdal, forteller Gjermo, og legger til at det har stor verdi å være til stede lokalt. 

Sterkt fagmiljø kombinert med lokal kunnskap 

Med 4.600 medarbeidere er Norconsult den største tverrfaglige rådgiverbedriften i Norge. Selskapet leverer i hovedsak tjenester rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. I Nord-Trøndelag har selskapet avdelinger i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos, i tillegg til kontoret på InnovArena i Rørvik. 

– Vi er opptatt av å levere tjenester med lokal kunnskap. Med både Ragnhild og Marthe på laget, har vi et sterkt nettverk og høy kompetanse som kommer næringene langs Namdalskysten til gode, legger Gjermo til. 

Dette er Austad enig i, samtidig som hun framholder at det sterke fagmiljøet og kompetansen Norconsult har, kommer regionen til gode. 

– Jobben min vil nok være under stadig utvikling, og jeg vil ha øyne og ører åpne for hva som skjer i regionen. Vi skal være tett på kunden, og det skal være lav terskel for å stikke innom oss for en prat. Vi har kompetanse på nær sagt alt i Norconsult. Kan ikke jeg bidra, er det garantert noen andre i organisasjonen som kan hjelpe og som vi kan sette folk i kontakt med. Det er styrken vår. Vi holder på med veldig mye mer enn det folk tror. Jeg ser virkelig fram til dette, avslutter Austad.