Lokaler ledig på InnovArena

InnovArena jobber kontinuerlig med å styrke og utvikle det regionale samarbeidet om innovasjon, kompetanse, rekruttering og samfunnsutvikling. Har du og din bedrift det samme engasjementet for å skape framtidas kystsamfunn? Nå har vi ledige lokaler i ulike størrelser. 

Klyngeleder Ragnhild Andersen ønsker deg som vil bli en del av et større kontorfellesskap til å ta kontakt for å sjekke mulighetene.

– Her er vi mange bedrifter som samarbeider på tvers i et innovativt miljø. I tillegg til nye og flotte lokaler på kaikanten i Rørvik, kan vi tilby felles kantine og tilgang på møterom av ulike størrelser som en del av leieavtalen.

Det er i fellesskapet vi øker kystnæringenes konkurransekraft, sier Ragnhild Andersen.

Andersen er stolt over det miljøet og bedriftene på InnovArena har utrettet siden åpningen i 2020. Siden da har klyngen passert 40 klyngebedrifter med 2000 ansatte og en samlet årlig omsetning på 13 milliarder kroner.

– Her deler bedriftene både informasjon og kunnskap til et felles mål om fortsatt økonomisk vekst og utvikling av nye ideer og forretningsområder. Hver for seg leverer bedriftene viktige produkter og tjenester. Men det er sammen at de øker kystnæringenes konkurransekraft, gjennom å bringe ideene, spisskompetansen og de praktiske verdiskaperne tettere på hverandre. InnovArena har allerede ført til at banebrytende innovasjoner – som verdens første hydrogenelektriske havbruksbåt – realiseres nettopp her, i vår region – på Innovasjonskysten. Nå kan du bli en del av dette, oppfordrer Andersen.

Ta kontakt om du ønsker kontorplass i Trøndelags mest praktiske innovasjonsarena.