Lars Fredrik Mørch blir daglig leder i Kråkøya Eiendom AS

Ønsker å gjøre en forskjell for kystindustriens klimafotavtrykk.

Kråkøya Eiendom AS har en klar ambisjon om å utvikle landets mest energi- og bioeffektive næringspark på 1 000 mål store Kråkøya i Nærøysund, Trøndelag. Her prosjekteres et hydrogenknutepunkt for maritim transport i industriell symbiose med blant annet landbasert oppdrett av laks. Nå er det klart at Lars Fredrik Mørch tiltrer som daglig leder av Kråkøya Eindom AS 1. juni. Mørch vil ha daglig tilholdssted på InnovArena.

– En helt unik mulighet til å gjøre en forskjell for kystindustriens klimafotavtrykk. Dette er en av Kyst-Norges aller mest spennende næringssatsinger, som jeg virkelig ønsker å være med å realisere sammen med et framoverlent styre med solid kompetanse, erfaring og nettverk, sier Mørch.

Mørch kommer fra stillingen som daglig leder i Namdalskysten næringsforening, en posisjon han har hatt siden 2018. Mørch har inngående kjennskap til de industrielle klimamålene som Kråkøya Eiendom AS tilrettelegger for. De siste to årene har han vært næringslivets representant i styringsgruppen for utviklingsprosjektet Nærøysund kommune har kjørt med støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Miljødirektoratet.

–  Med Lars Fredrik får vi en uredd leder med stort samfunnsengasjement og et godt utviklet kontaktnett både i næringsliv, politikk og det offentlige. Han innehar kvaliteter vi trenger for å utvikle flerpartssamarbeidet som skal skape morgendagens energi- og bioeffektive kystindustri. Jeg er svært tilfreds med at vi får Lars Fredrik har takket ja, og ser fram til at han tiltrer 1. juni, sier styreleder John Einar Jørgensen i Kråkøya Eiendom AS.

Mørch har høgskoleutdanning innen informasjonsteknologi, økonomi og leiing og markedsføring. Han har bred og allsidig yrkeserfaring fra sjøfart, fiskeindustri og offentlig sektor, før han i 2018 ble daglig leder i Namdalskysten næringsforening.