Friskgården til InnovArena

"Vi friskmelder Norge" er visjonen til vår nye klyngebedrift Friskgården.

–Dette blir veldig bra. Jeg har allerede fått en varm velkomst. Foreløpig er det bare meg her, men kanskje blir vi flere på sikt?, sier Beate Lauritzen.

Friskgården avdeling Rørvik har nå fått kontorplass i tredje etasje på InnovArena. Herifra skal hun og kollegene i Friskgården hjelpe bedrifter med arbeidshelse i mange former og fasonger.

Friskgården jobber med over 350 bedrifter og kommuner rundt om i Norge.

–Arbeidshelse er fellesnevner for oss. Og det er jo så mye! I Friskgården er vi opptatt av at alle skal ha det godt på jobb, uansett. Vi kaller det helsefremmende arbeidsplasser. Så vi jobber med at folk skal ha en god jobbmatch, forebygge sykefravær, få lederstøtte inn i bedriftene, vi gir individuell oppfølgning og kurser i arbeidsrelatert tematikk, forteller Lauritzen.

Returnerer

Beate er for noen en gammel kjenning her på InnovArena. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for emploi+1000, med kontorplass akkurat her.

–Selv om Friskgården har et stort fagteam er det fint for meg å være knyttet til et klyngemiljø. Jeg trives blant folk, og gleder meg til å igjen være til stede her med folka på InnovArena! Så er det jo næringsliv vi jobber med, så da er det jo bare en fordel å være et sted hvor mye rører seg, både internt i klyngen og at man gjennom klyngeaktiviteter kommer i kontakt med andre bedrifter, smiler hun.

Velkommen

Ragnhild Andersen, leder for InnovArena, er glad for å ha Friskgården på plass.

–Ingen tvil om at Beate og fagteamet kommer med mye kunnskap og erfaring som de andre bedriftene her på InnovArena kan ha nytte av. Vi er glade for å ha de her.