Arbeidslivsmessa +1000

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

1. nov 2023

Tidspunkt

10:00 - 15:00

Sted

SinkabergHansen Arena, Rørvik

Pris

5000,- pr deltakende bedrift, gratis for skoler.

Arrangør

InnovArena AS, Namdalskysten næringsforening, Val videregående skole, Ytre Namdal videregående skole, Nærøysund kommune

Arbeidslivsmessa +1000 arrangeres på Rørvik i SinkabergHansen Arena 1. november 2023. Vi oppfordrer næringslivet til å benytte muligheten for å treffe framtidas arbeidstakere!

Arbeidslivsmessa er en arena der ungdomsskole- og videregående elever i Namdalen møter arbeidslivet for å få inspirasjon til sine karrierevalg. Vi ønsker å vise elever, arbeidssøkere, lærlinger, arbeidsinnvandrere og øvrige interesserte hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten.

Elever, arbeidssøkere, lærlinger, arbeidsinnvandrere og øvrige interesserte kan komme på messa for å lære om hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten. Arrangementet er også et viktig treffpunkt som bidrar til å skape bevissthet innad og oppmerksomhet utad om Namdalskysten som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Standene blir oppdelt ut fra programfagene, der det på hver stand samles både bedrifter, skole, opplæringskontor, aktuelle lærlinger eller studenter. Arbeidslivsmessa skal ha interaktive stands som utfordrer ungdom til å bruke hode og hender. Dette skal bidra til å vekke ungdommenes interesse, synliggjøre og konkretisere karrieremulighetene og -veiene utdanningene gir, og i neste omgang bedre rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene.

Treffpunktet arbeidslivsmessa bidrar å gjøre elever i ungdomsskole og videregående bedre rustet til å ta gode karriere- og utdanningsvalg og det er derfor viktig å gjøre de oppmerksom på mulighetene som finnes på Namdalskysten.

Skoler som ønsker å deltar har ingen utstillingsavgift og  kan melde seg på innen 29. september. Se mer om påmelding for skoler her.

Bedrifter som vil delta har utstillingsavgift på kr 5000,- og kan melde seg på her: Les mer om påmelding for bedrifter her.