Workshop: Hvordan kan vi skape økt nytteverdi og nye muligheter av slam og andre restressurser?

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

10. mar 2022

Tidspunkt

09:00 - 11:30

Sted

Webinar

Pris

Arrangør

BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop 10. mars kl. 09:00-11:30. Tema retter fokus på hvordan vi kan skape økt nytteverdi av slam og andre restressurser i biobaserte næringer som hav-, jord-, og skogbruk.

Framtiden stiller nye krav til sirkularitet i verdikjedene og næringsstoffer som blant annet fosfor er globale mangelvarer. Vi inviterer derfor til en diskusjons-workshop, hvor målet er å dele «state-of-the-art» kunnskap om tematikken og gi deltakerne innsikt som muliggjør videre arbeid for økt utnyttelse av ressursene.

Agenda:

 • Mengder og typer restressurser i de tre næringene
  • Hvilke volum og typer ressurser, hva anvendes i dag og hvor ligger muligheter og utfordringer ved fremtidig videre utnyttelse
 • Hvem har behov for restråstoffet/-ressursen?
  • Hvem har behov for råstoffet/ressursen i dag og i fremtiden?
  • Hvilket spesifikt behov har de?
 • Metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter
  • Hvilke løsninger eksisterer i dag for å nyttiggjøre seg av restråstoffene/-ressursene?
  • Finnes det ny, lovende teknologi som kan brukes?
  • Kan synergier mellom næringene åpne dørene for nytt samarbeid?

Det legges opp til korte innlegg fra næringsliv og forskning, med etterfølgende gruppediskusjon om hvordan tematikken skal løftes i det videre arbeidet, med et særlig fokus på behov og muligheter.

Frist for påmelding er 9. mars.

Vel møtt!