Brohode Havbruk

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

10. mar - 11. apr 2020

Tidspunkt

Sted

Flatanger / Rørvik

Pris

Arrangør

InnovArena AS

Avlyst grunnet covid-19.

Vårens Brohodesamling arrangeres i samarbeid med Brohode Havbruk, Havbruksparken Midt-Norge i Flatenger, Nærøysund kommune. Det legges opp til en idemyldring mellom elever, studenter, forskere, lærere og næringsaktører. Sammen skal vi løfte havbruk fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring.

Deltakere: 10 studenter fra NTNU, 6 forskere, 3 lærere/elever, 3 prosjektpartnere

Dag 1 tirsdag 10. mars

1330 Avgang fra Pirterminalen med MS Nordkapp
1400 Workshop
1900 Middag
2215 Ankomst Rørvik og innsjekk Rørvik hotell

Dag 2 onsdag 11. mars

Lokasjonsbesøk (2 bedrifter pr gruppe/student)
-deles inn i ulike grupper avhengig av interesse

  • Plastresirkulering: Noprec resirkulerer og foredler plast fra havbruksnæringen – og kjører mange utviklingsprosjekt på området. Sammen med havbruksaktører vil de fortelle om hvordan de jobber for å være en del av løsningen inne plastproblematikken.
  • Vital Rørvik: produserer lakseolje og laksemel av biprodukter fra laks –  fokus på prosesstyring, mekanikk, energi, termiske og hydrauliske problemstillinger, og biologiske forhold (bioteknologi). Det jobbes med hvordan optimalisere fabrikken, prosessene, og produktene slik de er i dag.
  • Robotteknologi: aktører som utvikler morgendagens roboter for å løse operasjoner i havbruksnæringen
  • Morgendagens service fartøy:  kunde utvikler servicefartøy sammen med utviklere og underleverandører lokalt. Nå rigges det for å satse på neste generasjon fartøy.
  • Brønnbåt: komplekse løsninger som kontinuerlig forbedres for å sikre god drift og fiskevelferd.
  • Aquatraz: fremtidens oppdrettsteknologi under oppseiling. Tverrfaglig samarbeid fra design, IKT til biologi. Hvor er vi og hvor skal vi?
  • Havbruksforvaltning: som vekstdriver. Samhandling offentlig og privat for å sikre bærekraftig vekst.

1300 Lunsj på InnovArena
1400 Seminar
Hvordan blir en problemstilling til en Bachelor/Masteroppgave? Veiledere presenterer sine fagfelt
Studenter presenterer resultatet fra gruppearbeid i går
1600 Dialogtreff
Kompetansebehov og muligheter for sommerjobb 2020 og studentoppgaver
1730 Oppsummering av dagen
1900 Middag på InnovArena