Brohodebesøk hos NTNU Trondheim

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

22. jan 2024

Tidspunkt

10:00 - 19:00

Sted

NTNU Campus, Trondheim

Pris

NOK 7500 / 5000 for klyngebedrifter InnovArena og medlemmer i NKNF | påmeldingsfrist 16. januar

Arrangør

Emploi+1000, InnovArena AS, Namdalskysten næringsforening, NTNU

Dialog og møteplasser mellom studenter og næringsliv er viktig for framtidig rekruttering. På bildet ser vi student Ulrikke Strand i dialog med Roger Eiternes, tidligere MNH, nå SalMar.

Gjennom prosjektet Emploi+1000 inviterer vi i samarbeid med  NTNU og Namdalskysten næringsforening  bedrifter fra Namdalskysten til Brohodebesøk i Trondheim. På denne samlingen møter du sentale akvakulturstudenter- og forskere innen blant annet biologi, bioteknologi, kybernetikk- og robotikk og marin teknikk.

Brohode havbruk jobber for å øke næringsrelevansen i høyere utdanning, styrke rekrutteringen til marin sektor og bygge opp forskningskompetanse i sjømatnæringen. Formålet med besøket er å knytte kontakt og presentere arbeidsmulighetene på Namdalskysten, samt styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø ved NTNU og næringslivet på Namdalskysten.

Vi reiser til Trondheim mandag 22. januar med Brohode havbruk som vertskap. Her møter vi forskningsmiljøet ved NTNU, besøker fasiliteter på Sealab, Applied Underwater Robotics Laboratory, får orientering fra Havteknologisenter og møter studentrepresentanter fra relevante linjeforeninger til en sosial sammenkost. Besøket avsluttes med felles middag sammen med studentene hvor det blir mulighet for å holde bedriftspresentasjoner.

Program:

 • Kl. 10:00 Velkommen (NTNU Sealab)
  • Intro fra Brohode havbruk
  • Intro fra Namdalen: hva er utfordringer?
  • Diskusjon
  • besøk til fasiliteter på Sealab
 • Kl. 12:00 Lunsj
  • Møte med linjeforeningen Njord (Master i Ocean Resources) og Ægir (Bachelor i havbruksingeniør)
 • Kl. 13:00 Besøk Campus Gløshaugen
  • Intro til NTNU Hav og kyst
  • Møte med Ocean Club, Volvox & Alkemysten, evt andre linjeforeninger (cfr. Minor)
 • Kl. 14:30 Besøk Campus Moholt
  • Intro om Havteknologisenter
  • Møte med Mannhullet (Marin teknikk)
 • Kl. 16:00 Sosial samling med studenter

Pris
NOK 7500,- for deltakelse
NOK 5000,- for klyngemedlemmer i InnovArena og medlem i NKNF
Deltakere dekker egen reise.

Påmelding: innen 16. januar

Kontaktperson Emploi+1000: Ragnhild Andersen, 905 23 323 | [email protected]