Brohodesamling Flatanger og Rørvik

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

13. - 14. mar 2024

Tidspunkt

07:30 - 21:30

Sted

Flatanger og Rørvik

Pris

Arrangør

Brohode Havbruk, InnovArena, Flatanger næringsforum og Namdalkysten næringsforening.

Vårens Brohodesamling arrangeres i samarbeid mellom Brohode Havbruk, InnovArena, Flatanger næringsforum og Namdalskysten næringsforening.

Brohodesamlingen samler bedrifter på Flatanger og flere av våre klyngebedrifter på InnovArena. Vårt mål er å styrke samarbeidet og etablere nære forbindelser med kompetanseområdene ved NTNU, samt å bygge broer til morgendagens arbeidstakere. I løpet av to dager skal studentene ut på ulike bedriftsbesøk samt få høre mange bedriftspresentasjoner som synliggjør mange spennende karrieremuligheter i vår region.

Deltakere:
– Havbruk- og servicebedrifter fra Flatanger og Ytre Namdal
– Brohode havbruk partnere: Prof. Kjell Inge Reitan og Alexandra Neyts (NTNU), Merete Vedal (NCE Aquatech Cluster), Per Johan Røttereng (INAQ, styreleder Brohode havbruk 2050)
– 24 studenter fra studieretninger Havbruksingeniør, Minor i havbruk (Marin teknikk, Industriell kjemi og bioteknologi, Kybernetikk og robotikk), Ocean Resources, Biologi, Bioteknologi, Marin teknikk, Energi og miljø, Matvitenskap, Maskiningeniør, Entreprenørskolen, Studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

Program:

Onsdag 13. mars – Flatanger

Kl. 07:30 Buss fra Trondheim

Kl. 11:00 Velkommen & kort om Flatanger

Kl. 11:30 Lunsj Havbruksparken

Kl. 12:00 Omvisning Havbruksparken Midt-Norge

Kl. 13:30 Avgang til Namdal Rensefisk. Introduksjon av bedrifter: Namdal Rensefisk, Aquakompetanse, Bjøråya, Flatanger settefisk, AQS og Folla Maritime

Kl. 14:15 Omvisninger: Namdal Rensefisk, Folla Maritime, Flatanger Settefisk, Bjørøya Visningssenter – mingling med enkel traktering

Kl. 17:00 Avgang med RIB til Rørvik med stopp innom Kråkholmen.

Kl. 18:30 Ankomst Rørvik og innsjekk på hotellet.

Kl. 20:00 Middag på InnovArena

 

Torsdag 14. mars – Rørvik

Kl. 08:15 Besøk Salmon Center Rørvik Norveg

Kl. 09:00 Salmar – bedriftspresentasjon på Salmarbrygga

Kl. 10:00 Presentasjoner på InnovArena – Frøy og Aquastructures inkl omvisning på båt

Kl. 11:30 Avreise og lunsj

Kl. 12:15 SinkabergHansen AS – omvisning på laksefabrikken og bedriftspresentasjon

Kl. 13:15 AQS AS – omvisning på båt

Kl. 13:45 Mekon – Omvisning og bedriftspresentasjon

Kl. 14:45 Samling på InnovArena – Trainee Namdal, Kråkøya og Aquakompetanse

Kl. 16:00 Pause

Kl. 17:00 Middag på InnovArena sammen med bedriftene vi har besøkt

Kl. 18:30 Quiz – Skreifestivalen

Kl. 21:30 Avreise med MS Havila Capella Rørvik – Trondheim.