Dialogkonferanse Metro til sjøs – i regi av Trøndelag fylkeskommune

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

24. nov 2020

Tidspunkt

10:00 - 14:30

Sted

Webinar

Pris

Arrangør

InnovArena AS

Trøndelag Fylkeskommune inviterer til dialogmøte vedrørende prosjektet “Utslippsfri Metro til Sjøs”.
Prosjektet ønsker å ta frem løsninger og teknologi som kan være med å løse fremtidig transportbehov langs kysten.

Trøndelag fylkeskommune inviterer bredt til dialogkonferanse og ønsker deltagere fra blant annet:

  • Leverandører som kan levere/utvikle løsninger som bidrar til måloppnåelse
  • Kommuner/fylkeskommuner med tilsvarende behov og interesse for slike løsninger
  • FoU-aktører som kan bidra med kunnskap og prosjekter som gjør løsningene mulig
  • Aktører som administrerer/har ansvar/utformer regelverk for transport på sjøen (Kystverket og Sjøfartsdirektoratet)
  • Virkemiddelapparatet med ulike støtteordninger – både for miljøvennlige driftsformer og autonomitet (Enova, NFR, Innovasjons Norge mm)
  • Operatører/rederier og representanter for næringen

Dialogen

Oppdragsgiver tar imot innspill på prosjektet som helhet, utviklingskontraktenes faser, markedets muligheter, prosjektets tidsplan, den økonomiske støtten etc. Dette vil det være mulig å diskutere under dialogkonferansen, men også underveis i tiden frem til konferansen. Noe informasjon vil det ikke være ønskelig for markedet å dele med andre, slik informasjon kan deles med prosjektet i 1t1-møtene.

Etter ønske holdes informasjon som deles med oppdragsgiver konfidensielt mellom partene.

Informasjon vedrørende datofastsettelse av dialogkonferansen

Dialogkonferansen vil avholdes på Scandic Hell + digitalt i slutten av november 2020. Grunnet coronasituasjonen har ikke endelig booking med hotell skjedd pt. Midlertidig dato som er sendt til hotellet er 24. november.

 

Påmelding: felles påmelding fra InnovArena, [email protected]. Mail markeres med «Påmelding metro til sjøs – konferanse» i emnefeltet.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options