Energidagene 27.-28. september

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

27. - 28. sep 2022

Tidspunkt

10:00 - 15:00

Sted

Rockheim, Trondheim

Pris

Arrangør

Fornybarklyngen RENERGY - Renewable Energy Cluster og Trondheim kommune

Fornybarklyngen RENERGY – Renewable Energy Cluster og Trondheim kommune arrangerer de årlige Energidagene i Trondheim tirsdag og onsdag 27.–28. september.

  • Tema 27. september er «Slik skal hydrogen etableres som energibærer innen maritim transport»
  • Tema 28. september er «Bærekraftige byer og samfunn i fremtidens energisystem»

I løpet av de to dagene samles sentrale aktører som skal løse og gjennomføre utfordringene og ambisjonene i det grønne skiftet – fra næringsliv og industri til forskning, offentlige myndigheter, finans og virkemiddelapparat.

Under konferansen møter du innovative aktører som nå jobber med konkrete løsninger for den fornybare fremtiden. Du får høre hvorfor og hvordan hydrogen skal etableres som energibærer innen maritim transport – og hvilke utfordringer og muligheter det medfører. Du får også lære hvordan det jobbes for å skape bærekraftige byer og samfunn, og hva det betyr for fremtidens energisystem.

I år arrangeres Energidagene i samarbeid med NTNU Energi, SINTEF Industri, NTE og TrønderEnergi, og det blir nettverksbygging, diskusjoner og spennende innlegg med deltakere fra hele verdikjeden for energi – fra næringsliv og myndigheter til FoU og andre viktige samfunnsinstitusjoner.

 

Om Energidagene 2022:
Med krigen i Ukraina, historisk tørke og kritikk mot mellomstatlig energisamarbeid, vil 2022 bli husket som året da energi var på alles lepper. Energikrisen Norge og resten av Europa befinner seg i, kan til syvende og sist skape en stor barriere for det grønne skiftet og den nødvendige overgangen til fornybar energi og nullutslippsløsninger. Vårt utgangspunkt er at grønn teknologi er moden. Fornybar energi er konkurransedyktig. 2030 er rett rundt hjørnet. Vi kan ikke stoppe nå. Vi forventer derfor spennende innlegg og engasjerende panelsamtaler de to dagene konferansen varer.

I år er Norge blant verdens fremste i utviklingen av hydrogen for maritim transport. Sommerens store nyhet var Enovas utdeling av midler til hydrogenknutepunkt. To av disse skal bygges i Trøndelag. Samtidig bygger norsk maritim industri verdens første nullutslippsfartøy.

Nå skjer det for alvor det vi har snakket om i mange år. Vi flytter en hel verdikjede fra fossilt drivstoff til fornybar energi. Maritim nullutslippsteknologi skal med andre ord piloteres i stor skala. Det er en pangstart på et krevende hekkeløp der målet er et grønt industrielt løft.

Den fornybare fremtiden handler imidlertid om mer enn hydrogen som energibærer. Nye forretningsmodeller, robuste strømnett, bærekraftige energisystemer og smartere utnyttelse av energien som produseres, er avgjørende for å nå nasjonale klimamål samtidig som vi øker verdiskapingen.