Framtidsfredag

Dette arrangementet er utgått

Om arrangementet

Dato

23. jun 2023

Tidspunkt

08:00 - 16:00

Sted

Steinkjer

Pris

kr 330,-

Arrangør

Framtidsfredag AS

Framtidsfredag er en konferanse med fokus på den nære og den fjerne framtida vår. En dag for påfyll og trivsel, med over 50 ulike foredrag om dagsaktuelle temaer, spennende samtaler, utstillingsrom og workshops midt i hjertet av Steinkjer.

Du kan plukke og velge hva du deltar på, akkurat som du gjør på festival. Få faglig påfyll, bygg nettverk på tvers av fagdisipliner og ta en matbit sammen.

Arrangementet foregår i aksen fra O2 Huset til InnoCamp i Steinkjer sentrum.

Her kan du lese mer om Framtidsfredag! 

 

Sikkerhet og beredskap
Her vil vi fokusere på hvordan krigen i Ukraina påvirker utviklingen av forsvaret i Norge, og hvordan Trøndelags rolle endres. I tillegg skal vi se på begrepet Totalberedskap – og hvordan den endrede sikkerhetssituasjonen påvirker oss som nasjon, region, virksomheter og privatpersoner.

Helse(utfordringer) eller helsemuligheter
Psykisk helse er angår oss alle, men er ikke noe vi gjerne snakker om. Når vi gjør det, er det ofte med negativt fortegn. Vi setter dette på agendaen gjennom å fokusere på muligheter og løsninger.

Privatøkonomi med ungt blikk
Vi er midt i en internasjonal økonomisk krise, med nedgangstider og stor usikkerhet. Nordmenn har ikke hatt dårligere tro på egen og landets økonomi på 30 år. Du og jeg kjenner dette på kroppen gjennom økte matvarepriser, dyrere lån, nedgang i boligmarkedet m.m. Hvordan svarer den erfarne økonomen på spørsmål fra en ung voksen?

Mangfold
Mangfold handler om ulikheter og variasjon i samfunnet og blant mennesker, og om å anerkjenne og verdsette dette. Det kan inkludere ulikheter knyttet til kjønn, kultur, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsnivå og mye mer. Mangfold på trønderske arbeidsplasser er viktig av så mange grunner. Men er vi gode nok på det? Og hva kan og bør vi gjøre?

Mat og drikke
Vi bor midt i selve matfatet – særlig når det gjelder utviklingen av lokal mat og -drikke. Vi skal fokusere på både kokken, produsenten, industrien og omsetningen. Og vi skal selvfølgelig smake.

Framtidas eldre
Framtidas eldre blir ikke som dagens eldre. Vi blir eldre og eldre, og med det følger det nye muligheter og nye utfordringer. Hvordan utnytter vi mulighetene, og hvilke løsninger har vi på utfordringene?

Gode og attraktive samfunn
Hva skaper tilflytting og trivsel? Hva er attraktivitet? Hvordan tiltrekker vi oss næringsliv og innflytting?

Bærekraft, sirkulærøkonomi og grønn omstilling
Vi har en klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap. Med mindre innsatsen skaleres kraftig opp, står verden overfor en global katastrofe. Dette deprimerende nyheter – hvilke konkrete grep kan vi ta? Skjer det noe som gir håp?

Det er valgår, og startskuddet for årets kommune- og fylkestingsvalg går! Hvordan posisjonerer de lokale partiene seg?
Og hvordan ser vår lokale virkelighet ut for ekspertkommentatorer som sitter på utsiden?

I tillegg blir det en jobbmesse hvor en rekke spennende arbeidsgivere viser seg frem, her vil du også høre korte og flammende innlegg om arbeidsrelaterte tema fra vår «Speakers Corner».